Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony p/pożarowej

Nowy rejestr. 

W dniu 16 stycznia 2016r. utworzony został Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony p/pożarowej.

Dotyczy on Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3kg subst. kontrolowanych-wykaz tych subst na www.ichp.pl/szwo lub fluorowanych gazów cieplarnianych-wykaz na www.ichp.pl/f-gazy Należy sprawdzić w aptekach,na tabliczkach znamionowych urządzeń lub na klimatyzatorach, czy ilośc subst. kontrolowanych nie przekracza 3kg lub nie zawiera subst . kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna.

 • SZCZECINEK
 • Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia

  Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Informujemy, że dnia 8 stycznia 2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2016.31). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nową wersję komunikatu LEK opisaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Aktualna wersja komunikatu ma wartość: „2.2”. W celu przekazania danych za pierwszy okres 2016 roku należy dostosować oprogramowanie apteczne do wymogów przedmiotowego rozporządzenia. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na nowy zapis atrybutu nr-pacjenta/@nr (numer potwierdzający identyfikację pacjenta), który w przypadku rodzaju numeru służącego do identyfikacji pacjenta równego 4, przykładowo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, odpowiada numerowi karty (pole numer 8). do pobrania – rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2016.31) (plik PDF).

  www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/Dz_U_2016_31.pdf
   

 • ŚWIDWIN
 • ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

  Wybór Prezesa NIA

  Delegaci VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy dokonali wyboru. Nowym prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej została w sobotę (30 stycznia) Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, prezes Piotrowska-Rutkowska ma w planie "unowocześnienie narzędzi kontaktu z członkami organów NIA oraz izbami". Nowa szefowa NRA chce również zrestrukturyzować Izbę pod względem finansowym.
  Będzie wspierać prace Inspekcji Farmaceutycznej w eliminowaniu wszystkich patologii związanych z nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa tj. reklamy aptek, ograniczeń dostępności leków dla pacjentów i aptek, odwróconego łańcucha, braku wymaganej obsady fachowej, przekroczeń 1% aptek w województwie.
   

 • USTKA
 • ul. Jedności 5
  75-401 Koszalin


  Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

  tel.: 94 34 25 026
  fax: 94 34 14 304
  email: biuro@oia.koszalin.pl   

  Nowe zasady

  dla ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych w UE

  Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). Od dnia 18 stycznia 2016roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC).
   
  Aby ją uzyskać należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej http://europa.eu/youeurope/citizens Do wniosku należy dołączyć: 1.dowód tożsamości 2.dyplom ukończenia studiów 3.prawo wykonywania zawodu 4.zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE 5.zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej 6.świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat(dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004R).
   

 • ZŁOCIENIEC
 • Pani Prezes mgr farm. Justyna Korzelska.
  ----------------------------------------------------------------
  Radca Prawny przyjmuje w biurze Izby:
  wtorki i czwartki w godz. od 9 do 12
  ----------------------------------------------------------------
  Rzecznik prasowy ŚOIA w Koszalinie - mgr Jolanta Dahlke-Miś
  tel. 503 068 106
  ----------------------------------------------------------------

  BANK PEKAO S.A. II O. w Koszalinie
  58 1240 3653 1111 0000 4190 0527
   

  Apteka w Koszalinie pilnie zatrudni technika farmacji po stażu

  Apteka w Koszalinie pilnie zatrudni technika farmacji po stażu. Oferujemy stabilne zatrudnienie w [...]

  czytaj więcej
  Apteka w Świdwinie zatrudni kierownika

  Niesieciowa apteka w Świdwinie zatrudni kierownika. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o [...]

  czytaj więcej
  Apteka w Świdwinie zatrudni magistra farmacji.

  Niesieciowa apteka w Świdwinie zatrudni pilnie magistra farmacji. Oferujemy stabilne zatrudnienie [...]

  czytaj więcej

  Ostatnio dodane artykuły - galeria