• SŁUPSK
 • SZCZECINEK
 • ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

 • ŚWIDWIN
 • ul. Jedności 5
  75-401 Koszalin


  Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

  tel.: 94 34 25 026
  fax: 94 34 14 304
  email: biuro@oia.koszalin.pl   

  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

  Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept
   
  Poniżej link do projektu:
   

  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne w zw. z wdrożeniem od dnia 9 lutego 2019 roku systemu weryfikacji autentyczności leków na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/161

  Informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczący stosowania od dnia 9.02.2019 r. rozporządzenia delegowanego nr 2016/161 i obowiązków podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, importerów produktów leczniczych oraz przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi.
   
  Poniżej link do projektu:
   

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - Dz.Urz. MZ poz. 124

  http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2360/1

  Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy

  W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

  Podstawa prawna:
  – Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);

  – Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

 • USTKA
 • Komunikat MZ w sprawie uzupełniania Dokumentu Realizacji Recepty

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2019-r

  Szkolenie I stopnia z zakresu medycyny konopnej - Patrz zakładka aktualności-szkolenia.

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002429

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie

  serdecznie zaprasza naszych członków na wspólne karnawałowe wyjście do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na spektakl         „Kolacja dla głupca” w dniu 26.01.2019 r. (sobota) o godz. 18.00

  Wyjście do teatru jest bezpłatne.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (80 miejsc) prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w biurze Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie (tel. 94 34 25 026).

  Serdecznie zachęcam do wspólnego obejrzenia spektaklu.
   

  Prezes ŚOIA w Koszalinie

  mgr farm. Justyna Korzelska

   

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

  14 grudnia 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, w którym mowa m.in. o wsparciu finansowym dla aptek.

  Przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie:

  https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,709.html

   

  Projekt obwieszczenia MZ w sprawie leków refundowanych na 1.01.2019 r.

  Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia z 14.12.2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie listy aptecznej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych12019

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

   

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

       
  Data ogłoszenia: 2018-09-13
  Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
  Rok: 2018
  Pozycja: 1773

  Pobierz plik:

  plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 1773 (240,9 kB) ⇐ więcej


  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

  Najbliższe spotkanie Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA w Koszalinie odbędzie się 19 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 4 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
   

  Rozporządzenie MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

  ROZPORZĄDZENIE MZ Z DNIA 20.02.2018 R. W SPRAWIE CIĄGŁYCH SZKOLEŃ FARMACEUTÓW ZATRUDNIONYCH W APTEKACH LUB HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/499/1

  Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety Data ogłoszenia: 2017-05-18 Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw Rok: 2017 Pozycja: 979 Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 979 ⇐ pobierz dokument (format pdf.)

  Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 979

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018r. w sprawie recept

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

  SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RECEPT LEKARSKICH

   

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

  Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

   

  Aktualne przepisy prawne zamieszczone na stronie NIA

  http://www.nia.org.pl/akty-prawne/ 
   

 • ZŁOCIENIEC

Pani Prezes mgr farm. Justyna Korzelska.
----------------------------------------------------------------
Radca Prawny przyjmuje w biurze Izby:
wtorki i czwartki w godz. od 9 do 12
----------------------------------------------------------------
Rzecznik prasowy ŚOIA w Koszalinie - mgr Jolanta Dahlke-Miś
tel. 503 068 106
----------------------------------------------------------------

Raiffeisen Bank Polska S.A.
37 1750 0012 0000 0000 3738 2558
 

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 r. poz. 364 t. j.) podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana. Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, co jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept, za który podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu nakłada karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.