Aktualności


Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony p/pożarowej

Nowy rejestr. 

W dniu 16 stycznia 2016r. utworzony został Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony p/pożarowej.

Dotyczy on Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3kg subst. kontrolowanych-wykaz tych subst na www.ichp.pl/szwo lub fluorowanych gazów cieplarnianych-wykaz na www.ichp.pl/f-gazy Należy sprawdzić w aptekach,na tabliczkach znamionowych urządzeń lub na klimatyzatorach, czy ilośc subst. kontrolowanych nie przekracza 3kg lub nie zawiera subst . kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna.

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Informujemy, że dnia 8 stycznia 2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2016.31). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nową wersję komunikatu LEK opisaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Aktualna wersja komunikatu ma wartość: „2.2”. W celu przekazania danych za pierwszy okres 2016 roku należy dostosować oprogramowanie apteczne do wymogów przedmiotowego rozporządzenia. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na nowy zapis atrybutu nr-pacjenta/@nr (numer potwierdzający identyfikację pacjenta), który w przypadku rodzaju numeru służącego do identyfikacji pacjenta równego 4, przykładowo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, odpowiada numerowi karty (pole numer 8). do pobrania – rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2016.31) (plik PDF).

www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/Dz_U_2016_31.pdf
 

Wybór Prezesa NIA

Delegaci VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy dokonali wyboru. Nowym prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej została w sobotę (30 stycznia) Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, prezes Piotrowska-Rutkowska ma w planie "unowocześnienie narzędzi kontaktu z członkami organów NIA oraz izbami". Nowa szefowa NRA chce również zrestrukturyzować Izbę pod względem finansowym.
Będzie wspierać prace Inspekcji Farmaceutycznej w eliminowaniu wszystkich patologii związanych z nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa tj. reklamy aptek, ograniczeń dostępności leków dla pacjentów i aptek, odwróconego łańcucha, braku wymaganej obsady fachowej, przekroczeń 1% aptek w województwie.
 

Nowe zasady

dla ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych w UE

Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). Od dnia 18 stycznia 2016roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC).
 
Aby ją uzyskać należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej http://europa.eu/youeurope/citizens Do wniosku należy dołączyć: 1.dowód tożsamości 2.dyplom ukończenia studiów 3.prawo wykonywania zawodu 4.zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE 5.zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej 6.świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat(dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004R).
 

Apteka w Koszalinie pilnie zatrudni technika farmacji po stażu

Apteka w Koszalinie pilnie zatrudni technika farmacji po stażu. Oferujemy stabilne zatrudnienie w [...]

czytaj więcej
Apteka w Świdwinie zatrudni kierownika

Niesieciowa apteka w Świdwinie zatrudni kierownika. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o [...]

czytaj więcej
Apteka w Świdwinie zatrudni magistra farmacji.

Niesieciowa apteka w Świdwinie zatrudni pilnie magistra farmacji. Oferujemy stabilne zatrudnienie [...]

czytaj więcej

Ostatnio dodane artykuły - galeria