Komunikat ws. zestawienia refundacyjnego za pierwszą połowę stycznia 2019 r.

https://www.nia.org.pl/2019/01/16/komunikat-ws-zestawienia-refundacyjnego-za-pierwsza-polowe-stycznia-2019-r/

informacja o webinarze dedykowanym Użytkownikom Końcowym: aptekom, hurtowniom oraz szpitalom

W dniu 18 stycznia w godz. 10-11.30 odbędzie się webinar z serializacji dedykowany użytkownikom końcowym: aptekom, hurtowniom i szpitalom.

Program Webinaru obejmuje następujące zagadnienia::
 • przedstawienie założenia procesu weryfikacji autentyczności leków oraz status jego realizacji,
 • omówienie procedury nadawania certyfikatów do środowiska produkcyjnego dla Użytkowników Końcowych,
 • prezentacja instruktażu pobierania certyfikatów,
 • sesja pytań i odpowiedzi.
Poniżej odnośnik za pomocą którego można dołączyć do webinarium:

https://meet.lync.com/nmvo.pl/karina.adaszak/R8Z8QVF5

Skype – dołączenie do webinaru

Schemat postępowania w związku z procesem podłączenia aptek i hurtowni do systemu baz zarządzanych przez Fundację KOWAL

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia prowadzenia weryfikacji autentyczności leków na prośbę Pani  Prezes mgr farm. Justyny Korzelskiej poniżej uprzejmie przekazuję wskazówki dotyczące dalszych działań w związku z procesem podłączenia aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, hurtowni do systemu baz zarządzanych przez Fundację KOWAL.
 

1. prosimy oczekiwać na list polecony do apteki z fundacji KOWAL,
2. Prosimy sprawdzić czy adres e-mial w korespondencji jest prawidłowy - jeśli tak spodziewajcie się Państwo wiadomości e-mail z fundacji KOWAL, jeśli nie należy wysłać na adres plmvo.support@nmvo.pl ID apteki i prawidłowy adres e-mail oraz oczekiwać na wiadomość e-mail z fundacji KOWAL,
3. Po otrzymaniu obydwu wiadomości kliknąć w odnośnik otrzymany w wiadomości e-mail w celu uzyskania certyfikatu i przechodzicie procedurę zgodnie z filmem - https://www.youtube.com/watch?v=dDoShYvQBc4&t=371s wykorzystując dane otrzymane w korespondencji,
4. Zapisany certyfikat należy przekazać informatykowi lub postępując zgodnie z jego instrukcją umieścić w module oprogramowania odpowiedzialnym za weryfikację oryginalności leków,
5. Jeżeli posiadacie Państwo skaner 2D podłączony do komputera jesteście Państwo gotowi.
 

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktów leczniczych Ciclolack, Clotidal i Pyrantelum Polpharma.

https://www.nia.org.pl/2019/01/14/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-rp-na-otc-dla-produktow-leczniczych-ciclolack-clotidal-i-pyrantelum-polpharma/
 

DALSZE informacje z Fundacji KOWAL w sprawie weryfikacji autentyczności leków serializowanych od 9 lutego 2019 r.

Bieżący proces certyfikacji Użytkowników Końcowych do systemu weryfikacji autentyczności leków - AKTUALNOŚCI FUNDACJI KOWAL

Informacja z Fundacji KOWAL w sprawie weryfikacji autentyczności leków serializowanych od 9 lutego 2019 r.

W związku z rozpoczęciem procesu certyfikacji użytkowników końcowych (w tym aptek ogólnodostępnych i szpitalnych) przekazujemy komunikat z informacją o krokach jakie powinny podjąć apteki po otrzymaniu dedykowanej korespondencji z fundacji KOWAL.
Poniżej link do pobrania komunikatu.
http://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/certyfikacja-szczegolowe-kroki

Komunikat MZ w sprawie wdrożenia tzw. "dyrektywy antyfałszywkowej" w aptekach szpitalnych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-safety-features-w-aptekach-szpitalnych

Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne związane z podłączeniem do platformy P1

https://www.gov.pl/web/zdrowie/farmaceuci-otrzymaja-wsparcie-finansowe-przeznaczone-na-dostosowanie-do-e-recepty

KOMUNIKAT DLA APTEK

 
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie apeluje do członków ŚOIA o zwrócenie szczególnej uwagi na przychodzące do aptek emaile, związane z procedurą podłączenia do Systemu P1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i wdrożeniem e- recepty w zakresie weryfikacji wniosków składanych przez kierowników aptek za pomocą Profilu Zaufanego.
W załączeniu przekazujemy Państwu poniższy link z prośbą o zapoznanie się i zwrócenie bacznej uwagi na próby żądania w przesyłanych emailach podawania dodatkowych danych, służących weryfikacji loginu Profilu Zaufanego, co może prowadzić do pozyskiwania ww. danych przez nieuprawnione podmioty.
 
 
 

zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Dicuno (Diclofenacum kalicum) tabletki powlekane, 25 mg

https://www.nia.org.pl/2018/10/29/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-rp-na-otc-dla-produktu-leczniczego-dicuno-diclofenacum-kalicum-tabletki-powlekane-25-mg/

KOMUNIkat URPL z dnia 17.10.2018 r. w sprawie produktów leczniczych zawierających w składzie hYDROCHLOROTIAZYD

http://urpl.gov.pl/sites/default/files/DHPC_HCTZ.pdf

komunikat w sprawie pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych

W związku z zaangażowaniem Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, której Naczelna Izba Aptekarska jest członkiem, w prace nad wdrożeniem w Polsce Dyrektywy fałszywkowej, w zakresie zabezpieczenia europejskiego łańcucha dystrybucyjnego przed wprowadzaniem sfałszowanych produktów leczniczych, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych.

Jednym z celów Dyrektywy fałszywkowej jest stworzenie europejskiego systemu baz danych poprzez który apteki, hurtownie oraz inne podmioty dostarczające leki pacjentom będą dokonywać weryfikacji autentyczności produktów medycznych przed ich wydaniem. W celu zwiększenia nadzoru dyrektywa wprowadziła obowiązek umieszczania na większości leków na receptę dwóch rodzajów zabezpieczeń: unikalnego identyfikatora (UI) w postaci kodu dwuwymiarowego (zdjęcie) oraz elementów wskazujących na otwarcie opakowania (ATD, anti-tempering devices).

Obowiązek weryfikacji i wycofania kodów z bazy danych został nałożony na wszystkie osoby upoważnione lub uprawnione do wydawania pacjentom produktów leczniczych objętych serializacją. Dotyczy to zarówno hurtowników, aptekarzy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, działach farmacji, jak i podmiotów wymienione w art. 23 Rozporządzenia Delegowanego 2016/161.

Mając na uwadze powyższe zachęcam Państwa do zgłoszenia aptek do udziału w pilotażu Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych.

Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w pilotażu jest posiadanie przez apteki skanerów 2D.

 

Zgłoszenie do uczestnictwa w pilotażu należy dokonać mailowo na adres: nia@nia.org.pl.

Dalsze szczegółowe informacje, dotyczące uczestnictwa aptek w pilotażu, będziemy przekazywać wszystkim zainteresowanym, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w wymienionym programie.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW I
FACHOWEGO PERSONELU
MEDYCZNEGO


Dotyczy:
FLEGAFORTAN, 1,6 MG/ML, SYROP- potencjalne ryzyko niewłaściwego stosowania leku w poniżej wymienionych seriach wprowadzonych do obrotu:

http://www.aflofarm.com.pl/pl/o-nas/aktualnosci/wazne-informacje-dla-pacjentow-i-fachowego-personelu-medycznego-dot-produktu-leczniczego-flegafortan-16-mgml-syrop/
 

HABILITACJA dr farm JADWIGI BRZEZIŃSKIEJ

Z wielką radością informuję że, dr farm Jadwiga Brzezińska uzyskała habilitację : "Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802-1918". Przygotowanie materiałów do habilitacji zajęło Pani Jadwidze Brzezińskiej prawie 20 lat. Niezmiernie ciekawa historia opisana jest na prawie 900 stronach Jej książki.

Serdeczne gratulacje!!!

RODO W TWOJEJ APTECE – BEZPŁATNY PORADNIK, INSTRUKCJA I DOKUMENTY DO POBRANIA

http://www.nia.org.pl/2018/05/24/rodo-w-twojej-aptece-poradnik-prawny-dotyczacy-stosowania-w-aptece-przepisow-rodo/
 

REMONT STORY

Zakończyliśmy długo wyczekiwany remont części pomieszczeń biurowych naszej izby-fotorelacja w zakładce galeria.

DOZ Apteka w Koszalinie zaprasza do współpracy Techników Farmaceutycznych.

DOZ Apteka w Koszalinie zaprasza do współpracy Techników Farmaceutycznych. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, pracę na cały lub część etatu, pracę w prężnie działającej Aptece. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV przez poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=58b73fedc5e84d8dbebe14531335365b

Komunikat Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie w sprawie obowiązku rejestracji podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) i utworzeniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 tej ustawy), Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że do dnia 24 lipca 2018 roku każda apteka zobowiązana jest do złożenia do właściwego Marszałka Województwa wniosku o wpis do ww. Rejestru.
 
Wzór formularza wniosku o wpis do Rejestru określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13.12.2017 r. (Dz.U.2017 poz.2458).
 
Do wniosku o wpis do Rejestru należy dołączyć:  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym (art. 53 ust. 7 pkt. 1 lit. b ustawy o odpadach).

 
Informacje dot. procedury składania w/w wniosku udostępniono na stronie internetowej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

 
 
 

Apteka w Kołobrzegu zatrudni magistra farmacji z doświadczeniem

Apteka w Kołobrzegu zatrudni magistra farmacji z doświadczeniem na pełen etat. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, przyjemne warunki pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Jako nasz pracownik będziecie Państwo mieli dostęp do benefitów pozapłacowych: ZFŚS, MULTISPORT, LUXMED, ubezpieczenie na życie oraz szeroki dostęp do szkoleń branżowych i kompetencyjnych. Od kandydata oczekujemy rzetelności, pracowitości oraz dobrej organizacji pracy. Prosimy o wysłanie CV na praca@drmax.pl z dopiskiem Kołobrzeg. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna na stronie https://drmax.pl/rodo-rekrutacja/

pismo z URPL w sprawie decyzji dotyczących skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (w miesiącu czerwcu 2018 r.),

http://www.nia.org.pl/2018/07/13/decyzje-prezes-urpl/

sieć Aptek Centrum Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko KOORDYNATORA DS. ZAKUPÓW

W związku z dynamicznym rozwojem sieć Aptek Centrum Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko KOORDYNATORA DS. ZAKUPÓW. Miejsce pracy: Szczecin. Wymagania: min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (udokumentowany), znajomość rynku farmaceutycznego – warunek konieczny, znajomość oprogramowania Kamsoft, zdolności analityczne i negocjacyjne, czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych, wykształcenie farmaceutyczne będzie dodatkowym atutem. Zadania: rozwijanie oferty aptek w podległym regionie, analiza ofert konkurencji, prowadzenie negocjacji zakupowych. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową, narzędzia niezbędne do pracy, realny wpływ na rozwój sieci w podległym regionie, atmosferę pracy sprzyjającą wdrażaniu autorskich rozwiązań, pakiet socjalny, premie. Osobom przyjezdnym pomożemy w relokacji. Kandydatów prosimy o przesłanie CV zawierającego zgodną z RODO zgodę na przetwarzanie danych osobowych na hr@aptekacentrumzdrowia.pl z dopiskiem „Koordynator ds. zakupów”.

PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE (W MAJU 2018 R.) DECYZJE PREZESA URZĘDU W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

http://www.nia.org.pl/2018/06/16/produkty-lecznicze-dla-ktorych-zostaly-wydane-w-maju-2018-r-decyzje-prezesa-urzedu-w-sprawie-skrocenia-terminu-waznosci-pozwolenia-na-dopuszczenie-do-obrotu/

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem opublikowanym w Aptekarzu Polskim - Piśmie Naczelnej Izby Aptekarskiej pt. "Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) a obowiązki aptek ogólnodostępnych w zakresie przetwarzania danych osobowych – wybrane zagadnienia".

http://www.aptekarzpolski.pl/2018/04/przepisy-ogolnego-rozporzadzenia-o-ochronie-danych-rodo-a-obowiazki-aptek-ogolnodostepnych-w-zakresie-przetwarzania-danych-osobowych-wybrane-zagadnienia/

Sprzedam aptekę w centrum Kołobrzegu

Sprzedam aptekę w centrum Kołobrzegu – kontakt mailowy – apteka1@poczta.onet.pl, telef. 798555072

Magister farmacji z uprawnieniami kierownika podejmie pracę w Koszalinie

Magister farmacji z uprawnieniami kierownika podejmie pracę w Koszalinie, tel. 532 535 190

Komunikat w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) wprowadzony został obowiązek powiadomienia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oraz sankcje za jego niewykonanie.

W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia albo nieważności podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia albo nieważności stała się ostateczna, powiadomić o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który wbrew zapisom art. 96aa ustawy Prawo farmaceutyczne nie powiadamia właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia albo nieważności stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept refundowanych.

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

DOZ Apteka w Toruniu na ul. Lelewela zaprasza do współpracy Techników Farmaceutycznych

DOZ Apteka w Toruniu na ul. Lelewela zaprasza do współpracy Techników Farmaceutycznych. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, pracę na cały lub część etatu, pracę w prężnie działającej Aptece. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV przez poniższy link:


https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4c4333a1f6ea4583bac4164bd5c6b408

Komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który określa elementy, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie.

Do czasu wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia określającego nowy wzór zapotrzebowania należy stosować dotychczasowy wzór, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na którym dodatkowo należy wskazać informacje wynikające z art. 96 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem
e-recepty
(Dz. U. poz. 697).  

Na zapotrzebowaniu dodatkowo należy zatem umieścić:

 1. dane identyfikacyjne podmiotu wykonującego działalność leczniczą takie jak: adres, numer telefonu, NIP;

 2. potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności zawierające jej podpis oraz naniesione w formie nadruku albo pieczątki imię i nazwisko oraz identyfikator, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

 3. informację o liczbie pacjentów, którym zostały podane – w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne nabyte na podstawie poprzedniego zapotrzebowania;

 4. oświadczenia zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”:

a) kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą, że ujęte w wystawionym zapotrzebowaniu produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanej działalności leczniczej oraz że takie same produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, nabyte na podstawie poprzednich zapotrzebowań, zostały wykorzystane wyłącznie w powyżej określonym celu,

b) osoby uprawnionej do wystawiania recept podpisującej zapotrzebowanie - w zakresie określonym w lit. a, oraz że ujęte w zapotrzebowaniu produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne stanowią jednomiesięczny zapas konieczny do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

Osoba wydająca z apteki produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest zobowiązana zweryfikować czy realizowane zapotrzebowanie zawiera powyższe elementy.

Jednocześnie, Ministerstwo Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, zapotrzebowania wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie ustawy mogą być realizowane bez konieczności ich uzupełniania. Ważność wystawionych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy zapotrzebowań wynosi 14 dni od dnia ich wystawienia.Koszalin, dnia 26.04.2018 r.

DOZ Apteka w Toruniu zaprasza do współpracy Magistrów Farmacji na etat lub zlecenie.

DOZ Apteka w Toruniu zaprasza do współpracy Magistrów Farmacji na etat lub zlecenie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, pomoc w relokacji, pracę w prężnie działającej Aptece. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV przez poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e8184ca0c5d84283bd72b2cac4345ee7

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. z 2013 r. poz. 364) podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje się do przekazywania informacji o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, do oddziału wojewódzkiego NFZ z którym ma zawartą umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w terminie określonym w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1844).

W związku z powyższym w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia powyższe aktualizacje powinny być dokonane zarówno w miejscu wykazywania osób zatrudnionych w aptece jak i w ewidencji personelu realizującego recepty refundowane.

Jednocześnie informujemy, że w Centralnym Procesie Weryfikacyjnym zostało opublikowane sprawdzenie dotyczące poprawności danych osób realizujących recepty refundowane, przekazywanych komunikatem elektronicznym xml, w porównaniu do danych znajdujących się w systemie informatycznym NFZ. Algorytm weryfikuje zgodność wykazanego identyfikatora osoby personelu na dzień realizacji recepty refundowanej.

Koszalin, dnia 24.04.2018 r.

Zatrudnimy TECHNIKA FARMACJI do Apteki w Słupsku

Zatrudnimy TECHNIKA FARMACJI do Apteki w Słupsku (woj. pomorskie). Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja.brd@onet.pl

KOMUNIKAT II MZ DOTYCZĄCY STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE RECEPT

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadności dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwości postąpienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach, określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać na dotychczasowych zasadach.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. przepis stanowiący o przedmiotowej kwestii nie został zawarty, ponieważ wykracza on poza zakres przedmiotowy rozporządzenia. Było to działanie świadome i celowe oraz uzasadnione merytorycznie. Dzielenie opakowania leku nie stanowi bowiem przejawu wystawiania, realizacji ani kontroli recepty, a jest elementem wydawania leku (nie tylko leku na receptę) z apteki. Dotychczasowe usytuowanie rzeczonej normy prawnej budziło wątpliwości, co zostało podniesione na etapie prac rządowych nad ówczesnym projektem ustawy, na podstawie której zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Tym samym stosowny przepis winien zostać umiejscowiony w innym akcie normatywnym, tj. w aktualnie przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sporządzania leków aptecznych lub recepturowych oraz wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Mając na uwadze powyższe do czasu wydania nowego rozporządzenia w powyższych przypadkach należy postępować zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

oraz

Komunikat I MZ dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

Źródło: mz.gov.pl

Zatrudnimy Technika farmaceutycznego do prężnie rozwijającej się apteki całodobowej w miejscowości Bytów

SUPER OFERTA – TECHNIK FARMACEUTYCZNY W BYTOWIE Zatrudnimy Technika farmaceutycznego do prężnie rozwijającej się apteki całodobowej w miejscowości Bytów. Oprócz atrakcyjnych warunków finansowych zapewniamy pakiet motywacyjny oraz możliwość rozwoju kompetencji podczas szkoleń. Gwarantujemy pracę w przyjaznej atmosferze z elastycznym harmonogramem, pozwalającym wygospodarować dłuższe okresy dni wolnych w ramach etatu. Miejscowość położona w bardzo malowniczym regionie Kaszub, w niewielkiej odległości od morze i Trójmiasta -idealna dla osób gotowych na relokację. Koszty życia znacznie niższe niż w dużych miastach Polski. Osobom chętnym na relokacje zapewniamy wsparcie oraz dodatek relokacyjny. Aplikacje proszę składać na adres praca@acz.farm. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 730 067 984. Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komunikat I dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach.

W świetle art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, do dnia 31 grudnia 2018 r. apteki gromadzą i przekazują informacje do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach. W związku z powyższym, zakres danych niezbędnych do otaksowania recepty w postaci papierowej, wskazanych w § 7 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept,  powinien być zbieżny z dotychczas uzyskiwanymi danymi w procesie otaksowania recept.

Jednocześnie, § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept zawiera przepisy przejściowe odnoszące się do realizacji recept, co do których uzasadnienie do rozporządzenia wskazuje, że do dnia 16 października 2018 r. jedynie „otaksowanie recept w postaci papierowej posiadających unikalny numer identyfikujący receptę i realizowanych przez aptekę podłączoną do Platformy P1 będzie następowało przez wystawienie Dokumentu Realizacji Recepty, natomiast w pozostałych przypadkach - na dotychczasowych zasadach" .  Natomiast „od dnia 17 października 2018 r. otaksowanie recept w postaci papierowej realizowanych przez aptekę podłączoną do Platformy P1 będzie następowało przez wystawienie Dokumentu Realizacji Recepty, a w braku ww. podłączenia również na zasadach dotychczasowych”.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że docelowo otaksowanie recepty polegać będzie na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty dla każdej pozycji na recepcie (§ 7 ust. 3 rozporządzenia). Dokument Realizacji Recepty to dokument elektroniczny wytworzony w wyniku elektronicznego otaksowania recepty (§ 2 pkt 1). W przypadkach wskazanych w ww. przepisach przejściowych, otaksowanie recepty dokonywane będzie przez czytelne naniesienie danych na dotychczasowych zasadach. W konsekwencji, pełen zakres danych wskazanych w §7 ust. 5 i 6 rozporządzenia dotyczy wyłącznie elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty, gdyż tylko dla tego dokumentu właściwy jest ten zakres danych.

 

 

Poszukujemy wsparcia magisterskiego do aptek w regionie Żary/Żagań/Szprotawa w ramach UZ

MAGISTER- Szprotawa-Żagań-Żary Poszukujemy wsparcia magisterskiego do aptek w regionie Żary/Żagań/Szprotawa w ramach UZ. Oferujemy bardzo dobre wynagrodzenie! Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres praca@acz.farm /kontakt 534702655 Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zatrudnimy magistra do apteki w Szczecinie (Dąbie)

SZCZECIN – MAGISTER FARMACJI Zatrudnimy magistra do apteki w Szczecinie (Dąbie)! Oferujemy elastyczny grafik pracy i bardzo dobre wynagrodzenie! Pakiet motywacyjny, dodatki do pracy w niedzielę + ubezpieczenie medyczne i karta Multisport! Aplikacje z tytułem „Szczecin” proszę przesyłam na adres praca@acz.farm /kontakt: 534702655 Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  2018

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie przekazuje do wiadomości poniższy komunikat

  Stowarzyszenie Leki tylko z Apteki prowadzi kampanię:
  STOP kłamstwom w internetowym handlu „lekami”, w której pokazuje jak bezradny jest pacjent wobec nieuczciwych producentów pseudo-leków dostępnych w internecie.

   

  Urzędy państwowe powołane do ochrony pacjentów nie dają sobie rady
  z powstrzymaniem tego procederu. Jak wygląda poszukiwanie instytucji, która skutecznie zajmie się sprawą zobaczą Państwo na stronie: www.lekitylkozapteki.pl

   

   

 • październik/listopad/grudzień 2018
 • Zatrudnimy techników do rodzinnej sieci aptek w Świnoujściu

  ŚWINOUJŚCIE- TECHNIK FARMACJI Zatrudnimy techników do rodzinnej sieci aptek w Świnoujściu. Praca w aptece 6 dniowej lub dodatki do pracy w niedzielę! Oferujemy bardzo dobre wynagrodzenie, pomoc przy relokacji lub dojazdach. Kontakt pod numerem 534702655 lub praca@acz.farm Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów - komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 12.03.2018 r.

  W związku z opublikowanym 8 marca br. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499), oraz informacją o rzekomym ograniczeniu możliwości zdobywania punktów edukacyjnych, Naczelna Izba Aptekarska przekazuje następujące wyjaśnienia:

   

  Wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat. Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.

   

  Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa, zgodnie z ramowym programem kursów, obejmującym efekty kształcenia opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

   

  W praktyce oznacza to, że szkolenia odbywające się w formie internetowych programów edukacyjnych będą uznawane przez okręgowe izby aptekarskie, na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas. Szkolenia za pomocą nowoczesnych metod komunikacji, to jedna z coraz częściej wybieranych form kształcenia farmaceutów - utrzymanie tej formy kształcenia jest kwestią bezdyskusyjną.

   

  W dobie informatyzacji, kiedy najtrudniejsze operacje neuro czy kardiochirurgiczne transmitowane są przez internet, stanowiąc materiał szkoleniowy, nakazywanie farmaceutom powrotu do sal wykładowych, stanowiłoby niczym nieuzasadnione utrudnienia w dostępie do powszechnej wiedzy. O popularności i potrzebie szkoleń realizowanych jako internetowe programy edukacyjne świadczą poniższe statystyki tylko jednego z portali prowadzącego szkolenia w tym trybie:

   

  • Liczba wszystkich użytkowników w systemie: 26274

  • Liczba aktywnych użytkowników w systemie (biorących udział w co najmniej jednym kursie): 23702

  • Zalogowanych w ciągu ostatniego tygodnia: 1818

  • Zalogowanych w ciągu ostatniego miesiąca: 3561

   

  Liczba certyfikatów na punkty twarde wydana w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym sięga blisko 100 tysięcy. W wielu przypadkach uzyskanie tych punktów przez farmaceutów, zwłaszcza w mieszkających z dala od jednostek szkolących, nie byłoby możliwe.

   

  Mając na uwadze powyższe jeszcze raz podkreślamy, że wszystkie certyfikaty wydane przez jednostki szkolące były i są akceptowane przez okręgowe izby aptekarskie, jako element realizacji programy szkoleń ciągłych farmaceutów.

   

  Zatrudnimy technika do apteki w Złotowie!

  Złotów- Super oferta dla Technika Farmacji
  Zatrudnimy technika do apteki w Złotowie! Oferujemy pracę w młodym i zgranym zespole, bardzo dobre wynagrodzenie, dodatki do pracy w niedzielę i pakiet motywacyjny. Kontakt pod numerem 534702655 lub praca@acz.farm Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   

  Komunikat dotyczący ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta (Dz. U.2018 poz. 305)

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje.

  Z dniem 1 marca 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

  Ustawa wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta (art. 5 ustawy). W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, a także w wybrane niedziele - przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

  Powyższy zakaz nie obowiązuje - w aptekach i punktach aptecznych oraz hurtowniach farmaceutycznych (art. 6 ust.1 pkt 3 i 23 ustawy).

   

   

   

 • lipiec/sierpień/wrzesień 2018
 • Zatrudnimy magistra do apteki w Złotowie

  ZŁOTÓW-Magister Zatrudnimy magistra do apteki w Złotowie! Elastyczny grafik, bardzo dobre wynagrodzenie, dodatki do pracy w niedzielę, pakiet motywacyjny. Pomagamy przy relokacji lub dojazdach. Kontakt pod numerem 534702655 lub praca@acz.farm Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • kwiecień/maj/czerwiec 2018
 • XXVII Sympozjum Historii Farmacji

  XXVII Sympozjum Historii Farmacji

  APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ

  Stargard 25-27.05.2018


   

  Patronaty Honorowe:

  Prof. dr hab. Bogusław Machaliński, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

  Dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej

  Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

  Rafał Zając, Prezydent Miasta Stargard


   

  Komitet Naukowy:
  dr hab. prof. PAN
  Iwona Arabas (Kierownik Muzeum Farmacji im. mgr A. Leśniewskiej w Warszawie);
  dr hab. prof. UMP
  Anita Magowska (Kierownik Katedry i Zakładu Historii Medycyny UMP);
  dr hab. adiunkt US
  Marcin Majewski (Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie);
  dr n. o zdr.
  Lidia Maria Czyż (Przewodnicząca Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm);
  dr. n. med.
  Tamara Raińska-Giezek (Prezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTFarm);
  dr n. hum.
  Wojciech Ślusarczyk (Zakład Historii Medycyny i Farmacji CM UMK)
  dr n. med.
  Joanna Nieznanowska (Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM)


   

  Patronat edukacyjny: Czasopismo Aptekarskie Redaktor Wiktor Szukiel.


   

  KOMUNIKAT WSTĘPNY

  Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego PTFarm oraz Komitet Naukowy Sympozjum serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia czynnego (lub biernego) udziału w XXVII Sympozjum Historii Farmacji, które odbędzie się w Stargardzie w dniach 25-27 maja 2018 r.

  Proponujemy następujące tematy jako wątki przewodnie Sympozjum:

  • W stulecie odzyskania niepodległości, 1918-2018: udział aptekarzy w budowaniu niepodległej Rzeczypospolitej
   Zależy nam na pracach, które zaprezentowane wspólnie, ukażą w możliwie szerokiej perspektywie wkład farmaceutów w budowanie wolnej, demokratycznej, obywatelskiej Polski od okresu zaborów po czasy najnowsze: uczestnictwo w zbrojnych zrywach niepodległościowych i wojnach XIX i XX wieku, zaangażowanie w życie polityczne i społeczne II i III Rzeczypospolitej, czy też pracę organiczną, edukacyjną i charytatywną na rzecz współobywateli.

  • Apteki przez wieki: jak aptekarze kształtowali i wpływali na środowisko swojej pracy
   Ten temat Sympozjum ma służyć przedstawieniu wysiłków farmaceutów podejmowanych na przestrzeni dziejów dla ulepszania, upiększania i doskonalenia ich „małych ojczyzn”, czyli aptek i ich bezpośredniego otoczenia, od zagadnień architektonicznych i organizacyjnych po kwestie doskonalenia bezpiecznych warunków pracy w przyaptecznych laboratoriach.

  • Aptekarze jako uczestnicy (sprawcy / beneficjenci) cyrkulacji wiedzy i technologii na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich farmaceutów
   Przykładowe ujęcia: kolekcje przyrodoznawcze zakładane i gromadzone przez aptekarzy; udział aptekarzy w rozwoju leku roślinnego i chemicznego; wkład aptekarzy w transformację alchemii w „chymię” XVII i XVIII wieku oraz nowoczesną chemię; udział aptekarzy w tworzeniu i rozwoju przemysłu farmaceutycznego; współpraca i konflikty między aptekarzami i lekarzami przy wspomnianych wyżej pracach; rozwój naukowego i branżowego piśmiennictwa / czasopiśmiennictwa farmaceutycznego etc.

  • Varia

  Opłata zjazdowa: 100 PLN;
  Opłata zjazdowa dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktorskich:
  50 PLN

  Opłatę prosimy wpłacać na konto:
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ul. Długa 16. 00-238 Warszawa
  Bank Pekao S. A.
  58 1240 1138 1111 0000 0209 5949
  Tytułem: „Sympozjum Stargard 2018” [
  prosimy o podanie nazwiska]


  Opłata zjazdowa pokryje częściowo koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i obiadowych, publikację pamiętnika i wydanie monografii zawierającej zrecenzowane referaty.


   

  Ważne terminy:

  Termin Sympozjum: 25-27 maja 2018;

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego: 31.01.2017;

  Wniesienie opłaty zjazdowej: 31.01.2018


   

  Miejsce Sympozjum: Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5. 73-110 Stargard

  Możliwe miejsca zakwaterowania:

  Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Noclegi można zarezerwować w następujących miejscach:

  Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5 Stargard tel. 91 578 65 55

  Hotel PTTK ul. Kuśnierzy 5 Stargard tel. 91 578 31 91 (nad Kanałem Młynówka)

  Hotel Grodzki ul. Grodzka 3 Stargard tel. 91 577 26 06 (k. Rynku Staromiejskiego)

  Organizator: Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

  Kontakt: Jerzy Waliszewski tel. 505 040 559, mail: shfstargard2018@gmail.com


   


   


   

  Para młodych farmaceutów z Łodzi podejmie pracę na terenie województwa Zachodniopomorskiego/Pomorskiego

  Para młodych farmaceutów z Łodzi podejmie pracę na terenie województwa Zachodniopomorskiego/Pomorskiego na stanowisku magistra farmacji. Tel. 601258589

  Komunikat dotyczący opłaty recyklingowej

  Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. opłatę recyklingową (Dz.U.2017 poz. 2056).

  Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej wynika z art. 40a ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1863, ze zm.). Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. UE z 6.05.2015., L 115/11).

  Zgodnie z art.40a ust.1 ustawy: ,,Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego’’.

  Obowiązek pobierania od nabywców opłaty recyklingowej obejmuje wszystkie placówki handlu detalicznego, w tym również apteki.

  Pobrane opłaty recyklingowe przedsiębiorca będzie musiał przekazać do budżetu państwa (na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska), w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zostały pobrane (art. 40c ustawy).

  Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, co wynika z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej ( Dz.U. 2017 r. poz. 2389 ).

  Opłata recyklingowa pobierana jest od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, tj. torbę z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (zgodnie z definicją zawartą w art. 8 pkt. 15a ustawy).

  W myśl art. 40a ust.2 ustawy - opłaty recyklingowej nie będzie pobierać się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego tj. o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, czyli od tzw. zrywek, ale tylko pod warunkiem, że są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

  Ustawa nie definiuje pojęcia "względów higienicznych" w odniesieniu do aptek, dlatego też wątpliwe jest powołanie się na w/w przepis jako uzasadnienie braku pobrania tej opłaty w razie wydawania bardzo lekkiej torby z tworzywa sztucznego przez aptekę.

  Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, opublikowanym dnia 22 grudnia 2017 r.
  na stronie internetowej Ministerstwa, opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%. Oznacza to, iż od każdej pobranej opłaty recyklingowej należy naliczyć podatek VAT i rozliczać go na bieżąco w terminach rozliczania tego podatku.

  Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla nabywcy albo może być doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową.

  Przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego będzie kontrolowała Inspekcja Handlowa.

  Kara za niepobieranie tej opłaty będzie wynosić od 500 zł do 20 000 zł i będzie ją wymierzał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

  Zgodnie z art. 40d znowelizowanej ustawy, zobowiązania przedsiębiorcy z tytułu opłat recyklingowych będą traktowane jak zobowiązania podatkowe.


   

 • styczeń/luty/marzec 2018

  2017

  Firma o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni magistra farmacji do apteki w Połczynie Zdrój.

  Firma o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni magistra farmacji do apteki w Połczynie Zdrój. Oferujemy bardzo konkurencyjne wynagrodzenie, premie oraz pełny zestaw benefitów (ubezpieczenie, pakiet medyczny, multisport). Dodatkowo możliwość szkoleń wewnętrznych i rozwoju. Zapewniamy dostępność do ciekawych, innowacyjnych rozwiązań w pracy z pacjentem. Zależy nam na stworzeniu przyjaznej atmosfery w zespole. CV proszę przesyłać na praca@drmax.pl z dopiskiem Połczyn Zdrój. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna na stronie www.drmax.pl/rodo

  ZD-5 SPRAWOZDANIE APTEKI I PUNKTU APTECZNEGO


  Szanowna Pani
  Dyrektor Halina Roszkowska-Filip
  Kancelaria Naczelnej Izby Aptekarskiej


  Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że z dniem 8 stycznia 2018 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego  został  udostępniony  formularz  elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (stan w dniu 31 XII 2017 r.). Obowiązkiem sprawozdawczym zostały objęte wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31-12-2017 r. Na sprawozdaniu zbierane są dane dotyczące rodzaju placówki, prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet, pełnienia dyżurów nocnych, przystosowania jednostki do potrzeb  osób niepełnosprawnych oraz pracujących  w głównym miejscu  pracy, w tym  farmaceutów  i techników farmaceutycznych.
  Sprawozdanie można sporządzić w Portalu Sprawozdawczym po zalogowaniu się na stronie http://raport.stat.gov.pl. Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 31-01-2018 r.
  Poniżej załączamy dodatkowe wyjaśnienia odnośnie sprawozdawania pracujących według głównegomiejsca pracy:

  - Przy podawaniu liczby pracujących według głównego miejsca pracy należy przyjąć zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej aptekach powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości  pracą główną  powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace w dwóch lub  więcej  aptekach  zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.

  - Liczba   pracujących    ogółem   w   aptece,   punkcie   aptecznym   obejmuje    również   właścicieli   i współwłaścicieli aptek (punktów aptecznych), jeżeli pracują w danej placówce. W przypadku, gdy właściciel posiada kilka aptek (punktów aptecznych), powinien być uwzględniony w jednej placówce.

  - Do pracujących w głównym miejscu pracy zalicza się wszystkich pracujących,  dla  których  jest  to główne miejsce, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana  jest  praca  (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy.

  - Do pracujących zaliczane są osoby na urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich), natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych są zaliczane tylko w przypadku, gdy nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie ot rzymują  co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

  W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego  sporządzenia sprawozdania ZD-5 prosimy kontaktować się za  pośrednictwem  Portalu  Sprawozdawczego  lub telefonicznie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Lista osób do kontaktów dostępna jest na stronie internetowej http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr krakow ZD-5.pdf .

  Więcej informacji na temat wzorów formularzy i składania sprawozdań na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce Sprawozdawczość http://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/.

    dokument do pobrania
   

  Apteka niesieciowa w Sławnie zatrudni magistra farmacji.

  Apteka niesieciowa w Sławnie zatrudni magistra farmacji. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy. Zapewniamy mieszkanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: apteka12832@gmail.com lub tel. 503 731 187.

 • październik/listopad/grudzień 2017
 • MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU LEKARZY I FARMACEUTÓW

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków izb aptekarskich do udziału w Mistrzostwach Polski w pływaniu lekarzy i farmaceutów, które odbędą się 26,27 i 28 kwietnia 2018 r w Dębicy.
  Przewidziane są zawody we wszystkich konkurencjach, łącznie z zawodami rodzinnymi tj. z uczestnictwem dzieci.
  Atrakcją Mistrzostw będzie spotkanie z Mistrzynią w pływaniu Otylią Jędrzejczak.
  W trzecim dniu zawodów planowane są również konferencje tematyczne dla lekarzy i farmaceutów.
  Ze wzgledów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestników do dnia 15.01.2018 r. w  biurach OIA.


   

  Rodzinna sieć aptek zatrudni w aptece w Koszalinie TECHNIKA FARMACJI

  Rodzinna sieć aptek zatrudni w aptece w Koszalinie TECHNIKA FARMACJI. Oferujemy pracę w miłym zespole oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia plus system premiowy Zainteresowanych proszę o przesłanie CV na adres aptecom@wp.pl tel. 887 760 606. Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  NABÓR FARMACEUTÓW DO SZ RP w 2018 r.

  Dotyczy: procedury naboru farmaceutów do SZ RP w 2018 roku

  Szanowne Koleżanki,

  Szanowni Koledzy Farmaceuci

   

  Pragnę poinformować o trwającej procedurze naboru do zaszczytnej służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty. Jak w poprzednim roku nabór dla kandydatów na żołnierzy-oficerów (magistrów farmacji) służby zawodowej prowadzi Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na podstawie Uchwały Senatu Akademii Nr 3/X/2017 z dnia 12.10.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Senatu procedura rekrutacji kandydatów na szkolenie wojskowe w ramach 3.- miesięcznego Studium Oficerskiego podzielona została na etapy.

  W pierwszym etapie do 19.01.2018 r. kandydaci do 3.-miesiecznego Studium Oficerskiego zobowiązani są do:

  • dokonania rejestracji elektronicznej na stronie Akademii;

  • dostarczenia do Dyrektora Departamentu Kadr MON w Warszawie poprzez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego do miejsca zameldowania:

  1) wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Uczelni);

  2) dyplomu (odpisu dyplomu) ukończeniu studiów wyższych, dokument w oryginale,
  w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię
  o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł – najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL;

  3) życiorysu;

  4) odpisu skrócony aktu urodzenia (dokument w oryginale);

  5) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualnej na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w AWL);

  6) potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej - w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;

  7) kserokopii dowodu osobistego;

  8) zdjęcia legitymacyjnego (podpisanego).

  Następny etap polega na weryfikacji i kompletowaniu Teczki Akt Personalnych (TAP) kandydata przez Departament Kadr MON, który ostatecznie przesyła je do Rektora Akademii. W trakcie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna Uczelni podczas rejestracji kandydatów dokonuje ostatecznej weryfikacji dokumentów.

  Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL skutkuje niedopuszczeniem do kolejnego etapu (egzaminu wstępnego) i dyskwalifikacją w dalszym procesie rekrutacyjnym.

  O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w AWL kandydaci zostają powiadomieni drogą mailową co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

  Aktualnie egzamin wstępny obejmuje:

  a) test znajomości języka angielskiego

  1. Testowany język – język angielski

  2. Poziom testu: SPJ 2222

  3. Zakres materiału określa Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach

  Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1 – 3 wg STANAG 6001/ wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dn. 5 listopada 2009 r.

  4. Czas przeprowadzenia testu: 120 minut

  5. Test składa się ze 100 pytań. Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

  6. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

  b) sprawdzian sprawności fizycznej

  1. Kandydaci (tki) - zdają sprawdzian sprawności fizycznej w stroju sportowym w ciągu jednego dnia. Sprawdzian obejmuje

  cztery testy kontrolne:

  • dla mężczyzn:

  bieg na dystansie 1000 m;

  bieg wahadłowy 10x10 m;

  podciąganie na drążku wysokim;

  pływanie 50 m sposobem dowolnym;

  • dla kobiet:

  bieg na dystansie 800 m;

  bieg zygzakiem „koperta”;

  zwis o ugiętych ramionach;

  pływanie 50 m sposobem dowolnym.

  Maksymalnie ze sprawdzianu sprawności fizycznej można uzyskać 70 punktów.

  Ostatnim etapem postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą poprzednie etapy. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 80 punktów, oceniając predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej, prezentowaną postawę, motywację do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i zawodu oficera, a także inne elementy na przykład posiadane uprawnienia, osiągnięcia sportowe.

  Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 26 punktów.

  Razem możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym jest 250 punktów.

  Wyniki rekrutacji ogłasza się w czasie do 7 dni od terminu zakończenia rekrutacji na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci otrzymują pisemną decyzję o przyjęciu (zakwalifikowaniu) lub nieprzyjęciu (niezakwalifikowaniu) na szkolenie wojskowe kandydatów w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

  Szczegóły dotyczące ww. naboru opisano w zakładkach Akademii Wojsk Lądowych (Dla Kandydatów/Rekrutacja/3 miesięczne Studium Oficerskie).

  Apeluję do Państwa o rozważenie możliwości wstąpienia w szeregi służby zdrowia Wojska Polskiego, cieszącego się dużym zaufaniem społeczeństwa polskiego. Zapewniam, że każdy z Was będzie mógł zrealizować swoje ambicje i zamiłowania zarówno zawodowe/służbowe jak i prywatne. Jest mi niezmiernie miło, że wszyscy młodzi farmaceuci, którzy wstąpili do służby w ostatnich latach pełnią ją z honorem i wielkim zaangażowaniem. Poprawa stanu osobowego oficerów-farmaceutów wpłynie pozytywnie na dalszą profesjonalizację zawodową Sił Zbrojnych RP.

   

  Z poważaniem

  płk mgr farm. Mariusz Czech

  Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP

   

 • lipiec/sierpień/wrzesień 2017
 • Zatrudnimy magistra farmacji , technika farmaceutycznego i stażystę do apteki Centrum Leków w Ustce

  Zatrudnimy magistra farmacji , technika farmaceutycznego i stażystę do apteki Centrum Leków w Ustce. Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe, zapewniamy pakiet motywacyjny oraz możliwość rozwoju kompetencji podczas szkoleń. Gwarantujemy pracę w przyjaznej atmosferze z elastycznym harmonogramem. Osobom chętnym na relokacje zapewniamy wsparcie. Aplikacje proszę składać na adres email:apteka.centrum.lekow@wp.pl. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 692-761-116

  KOMUNIKAT

   Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że każdy członek naszej Izby jest ubezpieczony od OC.

   Od dnia  01.01.2018 r. podnieśliśmy kwotę ubezpieczenia OC z 10.000 zł. na  20.000 zł na osobę.

   Ubezpieczenie to przysługuje każdemu członkowi z opłacanych przez niego składek.

   Mamy nadzieję, że ta zmiana wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w  związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.

   Szczegółowe informacje na temat wykupionej przez Izbę polisy znajdują się poniżej komunikatu.
   


   Prezes ŚOIA w Koszalinie
   mgr farm. Justyna Korzelska   

  PRACA – PRAWO – UBEZPIECZENIA

  Szanowni Państwo!

  Z przyjemnością informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie, wykupiła ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z wykonywanym zawodem dla wszystkich członków Izby w Koszalinie. Suma gwarancyjna dla jednej osoby w trakcie trwania polisy wynosi 20.000,- PLN. Ubezpieczenie obowiązuje wszystkich członków Izby, bez względu na formę zatrudnienia.

  Podstawa prawna

  Przypominamy, że Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011, wraz z Rozporządzeniem, zmieniła zasady ubezpieczeń w służbie zdrowia od 01.01.2012, nie uwzględniając w ubezpieczeniu obowiązkowym innych zawodów medycznych, niż lekarze i pielęgniarki. W związku z powyższym, sytuacja zawodu Aptekarza w stosunku do lat ubiegłych, praktycznie się nie zmieniła. Apteki, jako przedsiębiorstwa, nadal powinny posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, a w przypadku dodatkowego kontraktu z NFZ, nadal - Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń Opieki Zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem z 22.12.2011.

  Co się stanie w przypadku roszczenia pacjenta?

  W przypadku błędu medycznego pracownika / właściciela apteki, w pierwszym rzędzie roszczenie zostanie wniesione w stosunku do apteki. Roszczenie może zostać przeniesione na polisę osoby, która popełniła domniemany błąd, jednak tylko pod warunkiem, że jest ona zatrudniona na zasadzie umowy cywilno- prawnej (kontraktowej), czyli prowadzi własną działalność gospodarczą. Tym osobom zalecamy indywidualne doubezpieczenie się do wyższej sumy, ponieważ kwota 20.000,- PLN, w zależności od skutków roszczenia, może nie wystarczyć na zabezpieczenie wypłaty roszczenia, co skutkuje prywatną odpowiedzialnością finansową pracownika. Za szkody materialne lub osobowe wynikające z tytułu prowadzonej działalności apteki, ale nie będące skutkiem błędu medycznego, np. złamanie nogi ze względu na śliską podłogę, uszkodzenie lub utrata mienia osób trzecich - zawsze opowiada polisa odpowiedzialności cywilnej apteki. Natomiast zupełnie odwrotna sytuacja jest w przypadku pracowników zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę, w przypadku tych, działa Kodeks Pracy i nie odpowiadają oni materialnie za roszczenia pacjentów. Roszczenia te są zabezpieczane z polisy pracodawcy, czyli apteki. W skrajnych wypadkach pracodawca może zwrócić się z regresem do pracownika, który popełnił błąd. Maksymalna kara, dopuszczona w Kodeksie Pracy, wynosi trzykrotność poborów miesięcznych. W tym przypadku regres pracodawcy zostanie pokryty z polisy OC Członka Izby Aptekarskiej, do wysokości sumy ubezpieczenia, czyli 20.000,- PLN.

  W razie pytań i wątpliwości, nasi pośrednicy są do Państwa dyspozycji, a więcej informacji na temat innych ubezpieczeń, znajdziecie Państwo na naszej stronie www.interpolska.pl .

   

  Z wyrazami szacunku

  Teresa Stanisławska

  Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA. . 75-820 Koszalin ul. Konstytucji 3-go Maja 7 . Tel. 94 34 35 340 Teresa.Stanislawska@Interpolska.pl

   

  Polecamy nasze nowe produkty , a jednocześnie informujemy, że wszyscy członkowie Izby są uprawnieni z tytułu polisy grupowej do dodatkowych zniżek w innych ubezpieczeniach , proponowanych Państwu indywidualnie.

  Ubezpieczenia turystyczne – na wyjazdy zagraniczne; Ubezpieczenia aptek i mieszkań ; Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w 3 Wariantach : Wariant A – zawodowy, asysta prawna; Wariant B - zawodowy + plus prowadzenie spraw wypadków komunikacyjnych i asysta prawna, Wariant C – zakres A plus zakres B , plus obsługa prawna (w tym procesowa) spraw zawodowych, rodzinnych /prywatnych.

   

   

 • kwiecień/maj/czerwiec 2017
 • APTEKA COSMEDICA W KOŁOBRZEGU ZATRUDNI MAGISTRA FARMACJI NA PEŁEN ETAT

  APTEKA COSMEDICA W KOŁOBRZEGU ZATRUDNI MAGISTRA FARMACJI NA PEŁEN ETAT Naszym Pracownikom zapewniamy: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bez okresu próbnego, atrakcyjne wynagrodzenie, przejrzysty system premiowy, zgrany zespół, rozwój zawodowy w obszarze Opieki Farmaceutycznej, Benefity (Enel-Med, ubezpieczenie grupowe PZU na preferencyjnych warunkach). Aplikacje proszę składać na adres kolobrzeg@aptekacosmedica.pl. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 947312220. Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • styczeń/luty/marzec 2017

KOMUNIKAT

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY

W 2018 roku będziemy obchodzić 100 rocznicę odzyskanie przez Polskę niepodległości.
W związku z tym Naczelna Izba Aptekarska przygotowuje specjalne uroczystości.
Nasza Okręgowa Izba Aptekarska pragnie uczcić tę rocznice na przełomie lutego i marca 2018 r. podczas dorocznego Zjazdu Aptekarzy.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków naszej Izby, aby zechcieli nadesłać relacje, wspomnienia, pamiatki aptekarzy - rodziców, dziadków czy krewnych, którzy brali udział w walkach lub służyli pomocą walczacym.
Wspomnienia czy relacje aptekarzy z walk i działalności w obronie Ojczyzny prosimy nadsyłac do biura Izby w terminie do połowy lutego 2018 r.
Liczymy na aktywne włączenie sie do dokumentowania udziału polskich aptekarzy w walkach wyzwoleńczych.

Zatrudnimy na atrakcyjnych warunkach magistra farmacji w Aptece Centrum Zdrowia w Koszalinie

ATRAKCYJNA OFERTA PRACY DLA MAGISTRA!!! Zatrudnimy na atrakcyjnych warunkach magistra farmacji w Aptece Centrum Zdrowia w Koszalinie. Oferujemy m.in. najwyższe na rynku wynagrodzenie, pracę w bogato zatowarowanej, komfortowo urządzonej aptece, sympatyczny, stabilny zespół, system premiowo-socjalny od pierwszego dnia pracy, pomoc w relokacji. O szczegółach opowiemy kandydatom, którzy prześlą CV na hr@aptekacentrumzdrowia.pl z dopiskiem "Koszalin

II Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim 27 stycznia 2018 r. Istebna.

W dniu 27.01.2018 r. w Istebnej odbedzie II Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim w 4 kategoriach :

- Farmaceuci,
- Przyjaciele Farmacji,
- Dzieci i Juniorzy,
- Puchar Rodzin (Farmaceuci).

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
manka.krzysztof@farmacja.pl
tel. 668 220 318
karolina.sobczak@hurtap.com.pl
tel. 24 721 05 03

  2016

  III Pływackie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - Olsztyn 2017

  Zawody odbędą się 25 listopada 2017 r. od godz. 14:00

  1. Organizator zawodów: Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

  1. Termin i miejsce: 25 listopada 2017 r. od godz. 14:00 na Pływalni Uniwersyteckiej przy ul. Tuwima 9 w Olsztynie. Otwarcie biura zawodów godz. 13:30.

  1. Dane techniczne pływalni: basen sportowy 8 torów o długości 25 m, temperatura wody 27,6 *C

  1. W zawodach mogą brać udział farmaceuci i ich rodziny oraz przyjaciele farmacji.

  1. Styl, dystans :

  - zawody zostaną rozegrane na basenie sportowym, na torach 25 m,

  - sztafeta rozgrywana będzie na dystansie 100 m (4 x 25 m),

  - w zawodach obowiązywać będzie system wyścigów na czas,

  - zawody rozgrywane będą w 3 stylach : klasycznym, grzbietowym i kraulem,

  - zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody

  przy ścianie basenu.

  1. Kategorie wiekowe z podziałem na kobiety i mężczyzn :

  a) 25-34 r.ż.

  b) 35-44 r.ż.

  c) 45-54 r.ż.

  d) powyżej 55 roku życia

  1. Sztafeta rodzinna to osobna kategoria, w której bierze udział rodzic z dzieckiem.

  O wynikach decyduje suma czasów uzyskanych na dystansie 50 m rodzic i 50 m dziecko stylem

  dowolnym.

  1. Nagrody: Zwycięzcy kategorii otrzymują medale i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsc.

  1. Program zawodów (UWAGA! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie)

  Od 13:40 rejestracja zawodników

  14:00 uroczyste otwarcie mistrzostw

  ok.14:05 rozgrzewka

  ok.14:15 konkurencje indywidualne pań i panów

  ok.15:30 sztafeta rodzinna

  ok.16:00 dekoracja zwycięzców

  ok.16:30 posiłek w sali konferencyjnej Pływalni Uniwersyteckiej

   

  Zgłoszenia: formularz zgłoszenia można pobrać ze strony Internetowej Okręgowej Izby

  Aptekarskiej w Olsztynie www.olsztyn.oia.org.pl

  ​​​​​​​Zgłoszenia przyjmuje koordynator zawodów:

  Bogumiła Polakiewicz (e-mail: bogumila.polakiewicz@gmail.com lub tel. 66 44 66 013)

  ​​​​​​​Wyniki klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej zostaną ogłoszone na stronie Okręgowej Izby

  Aptekarskiej w Olsztynie www.olsztyn.oia.org.pl

  ​​​​​​​Komisję sędziowską powołuje organizator.

  ​​​​​​​Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów Bogusław Zaniewski.

   

  Zgłoszenie udziału w III Pływackich Mistrzostwach Polski Aptekarzy Olsztyn 25.11.2017 r.

   

   

  Imię i Nazwisko

   

   

  Adres e-mail i telefon kontaktowy

   

   

  Rok urodzenia

   

   

  Izba Aptekarska / Przyjaciel farmacji

   

   

   

  Konkurencje indywidualne ( proszę zakreślić )

  50 m stylem klasycznym

  tak / nie

  50 m stylem grzbietowym

  tak / nie

  50 m kraulem

  tak / nie

  100 m stylem dowolnym

  tak / nie

   

   

  Sztafeta rodzinna ( rodzic / opiekun + dziecko )

  50 m rodzic + 50 m dziecko styl dowolny

  tak / nie

  Imię i nazwisko dziecka

   

   

   

   

  Zgłoszenie do zawodów jest traktowane jako akceptacja warunków regulaminu.

  Startujący w Pływackich Mistrzostwach Polski Aptekarzy oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry

  i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wyłączając tym samym organizatorów z odpowiedzialności w razie wypadku.

   

   

  ​​​​​​​................................................................. ….............................................................

  data podpis

   

   

  proszę przesyłać na adres e-mail : bogumila.polakiewicz@gmail.com


   

  Apteka Centrum Zdrowia w Choszcznie zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

  Apteka Centrum Zdrowia w Choszcznie zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy, pakiet świadczeń socjalnych, OC zawodu i ubezpieczenie grupowe, pracę w stabilnej firmie. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na e-mail praca@profarma.biz

 • październik/listopad/grudzień 2016
 • K O M U N I K A T

  W świetle obowiązujących przepisów prawa – farmaceuta zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu (art 89 e Prawa Farmaceutycznego – Obecnie regulacja prawna w tym zakresie jest zawarta w art 107 zf ustawy Prawo Farmaceutyczne).

  Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rękojmi należytego prowadzenia apteki nie wykaże, że wywiązała się z jednego z podstawowych obowiązków farmaceuty, narazi się na odmowę wydania przez ORA decyzji w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki.

  Jednocześnie przypominam, iż w odniesieniu do farmaceutów, którzy zaniedbali obowiązek ciągłego szkolenia w danym okresie rozliczeniowym – zgodnie z art 7 ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów (Dz. U z 2003 r. nr 132, poz. 1238 oraz z 2007 r nr 59, poz. 403) – mogą wystąpić do ORA z uzasadnionym wnioskiem o wydłużenie okresu edukacyjnego o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Po upływie tego terminu farmaceuta, który nie dopełnił obowiązku szkoleniowego powinien rozpocząć kolejny okres edukacyjny. Niedopełnienie obowiązku szkoleniowego może spowodować pociągnięcie farmaceuty do odpowiedzialności zawodowej.

  Z tych też względów apeluję o dopilnowanie obowiązku ciągłego szkolenia aby nie narazić się na ujemne skutki prawne w przyszłości związane z wykonywaniem zawodu, w szczególności pełnienia funkcji kierownika apteki.

   

   

   

  Technik farmaceutyczny poszukuje pracy na terenie Słupska lub okolic

  Technik farmaceutyczny poszukuje pracy Technik farmaceutyczny z doświadczeniem poszukuje pracy na terenie Słupska lub okolic, tilda85@interia.pl

 • lipiec/sierpień/wrzesień 2016
 • Apteka Stokrotka w Darłowie zatrudni kierownika apteki magistra farmacji i technika farmaceutycznego.

  Apteka Stokrotka w Darłowie zatrudni kierownika apteki magistra farmacji i technika farmaceutycznego. Oferujemy wysokie wynagrodzenie i prace w stabilnej firmie . Oferta kierowana do osób z całej Polski. Zainteresowane osoby proszę o kontakt email: stokrotka_pa@poczta.onet.pl lub. tel 661-562-930.

 • kwiecień/maj/czerwiec 2016
 • Szkolenie I stopnia z zakresu medycyny konopnej.

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez PIMC Polish Institute of Medical Cannabis

                      oraz Środkowopomorska Okręgową Izbą Aptekarską w Koszalinie

                                 
  pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej

  które odbędzie się w dniu 06.04.2019 r. o godz. 9.00 w Trawa Hotel Sport w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej, Stare Bielice 7a.

  Czas trwania szkolenia – 8 godzin.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat I stopnia.

  Udział w szkoleniu bezpłatny.

  Zapisy na szkolenie – biuro ŚOIA w Koszalinie, tel. 94 34 25 026

  Liczba miejsc – ograniczona do 110 osób.


  Harmonogram szkolenia I stopnia medycyny konopnej:

  9:00- 9:10 Country Manager Spectrum Cannabis Polska Tomasz Witkowski

  Informacje szczegółowe dotyczące zarejestrowanego surowca farmaceutycznego Cannabis sativa L.

  9:10-9:20 - Mgr farm. Samia Al-Hameri - Wprowadzenie w medycynę konopną.

  9:20- 9:45- Mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko

  Aktualne przepisy oraz normy prawne dotyczące Konopi Medycznych. Dyskusja

  9:50-11:00 - Dr n. farm. Piotr Migas

  Konopie medyczne- specyfikacja oraz właściwości surowca farmaceutycznego.

  Mechanizm działania w układzie endokannabinoidowym. Dyskusja

  PRZERWA KAWOWA 15 min

  11:20-12:45 - Prof. nadzw dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz

  Mechanizmy działania oraz aktualne wskazania terapeutyczne Konopi Medycznych.Dyskusja

  12:50-14:00 - Dr. Szadkowska Dorota

  Przekrój badań oraz przypadków klinicznych.Konopie medyczne vs standardowe schematy leczenia. Dyskusja

  PRZERWA OBIADOWA 40 MIN

  14:40-16:00 - Mgr farm. Małgorzata Wagner

  Technologia postaci leku, dawkowanie oraz interakcje farmaceutyczne. Dyskusja

  16:10-16:35- Mgr farm. Konrad Mielcarek

  Bezpieczeństwo zastosowania Konopi Medycznych- aspekty bromatologiczne. Dyskusja

  16:40-17:00 TEST potwierdzający wiedzę z zakresu I stopnia medycyny konopnej.

   

   

  Ogólnopolski Dzień Aptekarza

  27 września 2018 roku w teatrze Palladium w Warszawie, odbyła się uroczystość połączona z konferencją naukową z okazji Dnia Aptekarza.Po odebraniu życzeń i gratulacji od zaproszonych gości, prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska odznaczyła wielu aptekarzy medalami im.prof.B. Koskowskiego. Wśród odznaczonych znalazły się mgr Justyna Korzelska, mgr Magdalena Zarzycka oraz mgr Katarzyna Puna-Brundo. Zaproszeni goście przedstawili kierunki rozwoju aptekarstwa w innych krajach, poruszyli wiele ważnych dla naszego zawodu problemów , które są podobne, niezależnie od kraju.
   


  czytaj więcej

  Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

  w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe.
   
  Narodowy   Fundusz  Zdrowia  in formuj e,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia z dnia 23 grudnia 20 11 r . w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz in formacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 201 7 r. p oz. 547 z póżn. zm.) apteka ma  obowiązek  przekazywać  dane dotyczące  leków  recepturowych. W  zakresie atrybutu .,składnik  leku'·, dane  należy  sprawozdawać  w  jednostkach miary  przyjętych  dla składowych  kosztowych  leku  recepturowego  wprost  określonych  w  rozporządzeniu.  to jest w gramach. mililitr ach lub sztukach. Powyższe dane jednoznacznie określaj ą ilość surowca farmaceutycznego lub leku gotowego użytego  do  przygotowania  leku  recepturowego  i  mogą być sprawozdane w liczbie ułamkowej do pięciu cyfr po kropce dziesi9tnej.
   
  Składowe wartości wydawanych opakowań leku recepturowego to wartość użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego  oraz  koszt wykonania leku (taksa labarum). Przekazani e kwoty za użytą ilość składnika. odbiegającej od wartości wynikającej  z  faktur y zakupowej,  skutkować będzie koniecznością dokonania przez aptekę stosownej   korekty  w komunikacie elektronicznym LEK.
   
  Jednocześnie informujemy,  że wykaz Europejskich kodów towarowych.  przyjmujących wartość EAN lub GTIN dla leku gotowego. surowca farmaceutycznego lub opakowania bezpośredniego użytego do wykonania leku recepturowego, jest dostępny pod adresem: https://s f.r ejestrvmedvczne.csioz.pl/   lub  hnp://pub.rejcstn med,czne.csioz.gov.pl.i.
   

  dokument oryginalny do pobrania

  KONFERENCJA - 15.12.2018 r. mścice

  TEMAT: „Recepta elektroniczna w aptece. Realizacja recepty elektronicznej”

  1. Recepta elektroniczna w Polsce i Europie – aspekty prawne

  2. Przygotowanie magazynów apteki do funkcjonowania e-recepty

  3. Zasady realizacji e-recepty w praktyce aptecznej (KS Apteka)

  4. Dokument Realizacji Recepty dla recepty elektronicznej i wersji papierowej

   TERMIN - 15.12.2018 r.
   GODZINA -11.00
   MIEJSCE - HOTEL VERDE MŚCICE K/ KOSZALINA
   ZA UDZIAŁW KONFERENCJI ZOSTANĄ PRZYZNANE PUNKTY EDUKACYJNE MIĘKKIE
   ZAPISY NA KONFERENCJĘ W BIURZE IZBY - tel. 94 34 25 026

  Magister farmacji podejmie pracę Kołobrzeg lub okolice.

  Magister farmacji podejmie pracę na stanowisku mgr farmacji od zaraz na umowę zlecenie Kołobrzeg lub okolice. Tel. 693680133

 • styczeń/luty/marzec 2016

WYCIECZKA SENIORÓW DO SWOŁOWA

5 lipca Koło Seniorów przy OIA w Koszalinie udało się na wycieczkę do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Wieś ta jest przykładem budownictwa szkieletowego. Uczestnicy wycieczki obejrzeli warsztaty, wystawę multimedialną oraz spróbowali lokanych przysmaków. Humory i pogoda dopisały  !


czytaj więcej

KONFERENCJA - 01.12.2018 r. KOSZALIN

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ KTÓREGO PRZEDMIOTEM BEDZIE
OMÓWIENIE OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW PRAWA, WYJAŚNIENIE PROBLEMÓW WYSTEPUJĄCYCH PODCZAS PRZYJĘCIA I REALIZACJI
RECEPTY ORAZ PRZEDYSKUTOWANIE AKTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI ZE STRONY APTEKARZY.


FARMAKOEKONOMIKA - ZALETY  prelegent mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka ŚOIA w Koszalinie  
TERMIN - 01.12.2018 r.
GODZINA -11.00
MIEJSCE - KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KOSZALINIE ul. PLAC POLONII 1
ZA UDZIAŁW KONFERENCJI ZOSTANĄ PRZYZNANE PUNKTY EDUKACYJNE MIĘKKIE
ZAPISY NA KONFERENCJĘ W BIURZE IZBY - tel. 94 34 25 026

Apteka w Darłowie zatrudni Magistra farmacji oraz Technika farmacji

Apteka w Darłowie zatrudni Magistra farmacji oraz Technika farm . Oferujemy wysokie wynagrodzenie, pracę w zgranym zespole. Więcej informacji pod nr 509-764-777 CV proszę przesyłać na adres aptekadarlowo@wp.pl

REMONT STORY

Z wielką satysfakcją informuję Koleżanki i Kolegów, że zakończyliśmy długo wyczekiwany remont części pomieszczeń biurowych w naszej izbie. Jest teraz pięknie, czysto i nowocześnie. Kosztowało to wiele pracy zarówno ekipę remontową (skuto i wyniesiono ponad 3 tony starej posadzki glinianej)  jak i Panie z biura izby.
Jednak było warto ! Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ,mam więc nadzieję , że za jakiś czas uda się wyremontować pozostałe pomieszczenia.


czytaj więcej

  2015

  Apteka w Sławnie zatrudni Technika farmacji

  Apteka w Sławnie zatrudni Technika farm. Oferujemy Wysokie Wynagrodzenie, pracę w stabilnej firmie, zgranym zespole. Więcej informacji pod nr tel 667969494. CV proszę przesyłać na adres aptekaslawno@wp.pl

  Tegoroczne rozdania Praw Wykonywania Zawodu

  Serdecznie witamy nowych członków naszej Izby !


  czytaj więcej
 • październik/listopad/grudzień 2015
 • KONFERENCJA - 17.11.2018 r. KOSZALIN

  TEMATY:

  1. SPOSÓB PODŁĄCZENIA APTEKI DO P1 W KONTEKŚCIE OBSŁUGI E-RECEPTY I ELEKTRONICZNEGO DOKUMENTU REALIZACJI RECEPTY PAPIEROWEJ - prelegenci Krzysztof Napora, Justyna Pancerow MZ

  2. PRAKTYCZNA REALIZACJA E-RECEPTY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH -  prelegent Bernard Pacewicz Kamsoft   TERMIN - 17.11.2018 r.
   GODZINA -10.00
   MIEJSCE - KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KOSZALINIE ul. PLAC POLONII 1

  ZA UDZIAŁW KONFERENCJI ZOSTANĄ PRZYZNANE PUNKTY EDUKACYJNE MIĘKKIE

  ZAPISY NA KONFERENCJĘ W BIURZE IZBY - tel. 94 34 25 026

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

  Prywatna apteka w Kołobrzegu zatrudni technika farmacji

  Prywatna apteka w Kołobrzegu zatrudni technika farmacji od stycznia 2019 roku. Oferujemy umowę o pracę, dobre wynagrodzenie i warunki pracy. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: apteka2019@wp.pl .

 • lipiec/sierpień/wrzesień 2015
 • III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Farmaceutów - FotoFarm.
  „III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Farmaceutów - FotoFarm”
  REGULAMIN
  § 1
  Postanowienia ogólne.
  1. Organizatorem „III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - Fotofarm”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Śląska Izba Aptekarska w Katowicach.
  2. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej w środowisku zawodowym aptekarzy, integracja środowiska oraz promocja zawodu i osób szczególnie utalentowanych w dziedzinie fotografii.
  § 2
  Uczestnicy konkursu.
  1. W Konkursie może brać udział farmaceuta, kto posiada ważne Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty, członek dowolnej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
  § 3

  Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.

  Termin składania prac upływa 29.09.2017 r.

  Sponsorzy: Salus International Sp. z o.o., Alvogen

  Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej w środowisku zawodowym aptekarzy, integracja oraz promocja zawodu i osób szczególnie utalentowanych w dziedzinie fotografii.

  W konkursie może wziąć udział farmaceuta - członek dowolnej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

  Fotografie należy dostarczyć organizatorowi w dowolnej spośród poniżej wymienionych form:

  a.) odbitki kolorowej bądź czarno-białej, na papierze fotograficznym, gdzie szerokość jest nie mniejsza niż 15 cm i nie większa niż 30 cm, a wysokość jest nie mniejsza niż 21 cm i nie większa niż 40 cm.

  lub

  b.) elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczości minimum 300 DPI - około 3000 x 2000 pixeli (tj. około 25 x 17 cm), przesłanej na adres e-mailowy katowice.oia@gmail.com o wielkości pliku nie przekraczającego 5 MB lub zapisanej na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) z tematem z tematem maila - konkurs fotograficzny.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie "Karty zgłoszenia do konkursu" (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz "Oświadczenia" (załącznik nr 2 do Regulaminu).

  Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

  Termin składania prac upływa z dniem 29.09.2017 r.

  Szczegóły zawarte są na stronie http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7179
   
  Ponizej regulamin udziału.

  Zasady udziału w konkursie.
  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
  a) K1 "Apteka i aptekarz w obiektywie",
  b) K2 "Farmacja na świecie",
  c) K3 "Nie samą pracą żyje aptekarz",
  d) K4 "Varia".
  2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie 4 (cztery) fotografie, przy czym nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego uczestnika w danej kategorii.
  3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
  4. Fotografie należy dostarczyć organizatorowi w dowolnej spośród poniżej wymienionych form:
  a.) odbitki kolorowej bądź czarno-białej, na papierze fotograficznym, gdzie szerokość jest nie mniejsza niż 15 cm i nie większa niż 30 cm, a wysokość jest nie mniejsza niż 21 cm i nie większa niż 40 cm.
  b.) elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczości minimum 300 DPI - około 3000 x 2000 pixeli (tj. około 25 x 17 cm), przesłanej na adres e-mailowy katowice.oia@gmail.com o wielkości pliku nie przekraczającego 5 MB lub zapisanej na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) i przesłanej na adres Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
  5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
  a.) konwersję zdjęć kolorowych do czarno - białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,
  b.) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
  6. Nie będą akceptowane prace:
  a.) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,
  b.) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
  7. Fotografie mogą należeć do jednej kategorii. Kategoria, w której zostaje zgłoszone zdjęcie, musi zostać oznaczona na odwrocie odbitki, w postaci symbolu „K1” dla kategorii pierwszej, oraz odpowiednio „K2” itd.
  8. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie (oprócz kategorii): imieniem i nazwiskiem autora, tytułem zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej, powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
  9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz karty i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.katowice.oia.pl oraz w siedzibie organizatora. Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być w jednej kopercie ze zdjęciami lub przesłane w postaci zeskanowanych plików PDF (w przypadku fotografii przesłanej mailem). Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczenia.
  10. Uczestnik wysyłając fotografię lub fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich nieodpłatną publikację.
  11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy autor prac pisemnie poprosi o ich zwrot, dołączając zaadresowaną kopertę odpowiedniej wielkości ze znaczkiem.
  § 4
  Miejsce i termin nadsyłania prac.
  1. Fotografie należy przesłać pocztą na adres Śląskiej Izby Aptekarskiej, ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice lub dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” lub wysłać mailem na adres katowice.oia@gmail.com (z tematem maila - konkurs fotograficzny).
  2. Termin składania prac upływa z dniem 29.09.2017 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia w sekretariacie Śląskiej Izby Aptekarskiej.
  3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
  4. Wyniki zostaną opublikowane w terminie 30 dni od upływu terminu składania prac na stronie internetowej Organizatora www.katowice.oia.pl oraz www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska oraz niezwłocznie w biuletynie „Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne".
  § 5
  Jury.
  1. Prace będą oceniane przez Jury, które wyłoni Laureatów oraz przez publiczność w portalu
  www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska poprzez klikanie „lajków” przy danym zdjęciu.
  2. W skład Jury Konkursu wchodzą:
  a.) dr farm. Piotr Brukiewicz
  b.) mgr farm. Karolina Szczepanik
  c.) mgr farm. Bartosz Warwas
  d.) mgr farm. Michał Rzepczyk
  3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc równorzędnych.
  4. Skład jury może ulec zmianie.
  § 6
  Nagrody i wyróżnienia.
  1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oddzielnie w każdej z kategorii określonych w § 3, pkt 1.
  2. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną przesłane na adresy e-mailowe lub smsowo na numery telefonów komórkowych lub na adresy pocztowe osób nagrodzonych.
  3. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) nastąpi 10.11.2017 r. o godz. 18.00 w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15.
  § 7
  Prawa autorskie.
  1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej www.katowice.oia.pl, na profilu www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska, w biuletynie „Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne", a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15.
  3. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
  Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.
  4. Fotografie, które będą wykorzystywane do promocji Śląskiej Izby Aptekarskiej będą wskazywały ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych i dostarczonych na konkurs fotografii.
  § 8
  Postanowienia końcowe.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
  2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
  3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
  4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
  5. Dodatkowych informacji udziela kierownik biura Śląskiej Izby Aptekarskiej mgr inż. Lech Wróblewski tel.: (32) 6089767, kom. 668220478, email: wroblewski.lech@slaskaoia.pl

  Załącznik nr 1
  Karta zgłoszenia do „III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - Fotofarm”
  1. Tytuł naukowy oraz imię i nazwisko uczestnika Konkursu
  ……………………………………………………………………………….............................
  2. Numer Prawa Wykonywania Zawodu / przynależność do Okręgowej Izby Aptekarskiej
  ……………………………………………………………………………….............................
  2. Adres do korespondencji
  …………………………………………………………………………………….……………..
  3. Telefon ………………………… 4. Email ……………………………..………….…………
  4. Wykaz prac (tytuł, kategoria, data i miejsce wykonania):
  Fotografia 1
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Fotografia 2
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Fotografia 3
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Fotografia 4
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Nazwa pliku (wersja elektroniczna)
  ……………………………………………………………………………..……………………
  Załącznik nr 2
  OŚWIADCZENIE
  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem „III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - FotoFarm” i akceptuję jego treść.
  Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście i zwalniam organizatora z odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.
  …………………………..................................................................... (imię i nazwisko).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora "III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Farmaceutów - FotoFarm" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 126 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r. Dz. U. nr 90 poz. 651 z późniejszymi zmianami).
  …………………………
  ………………………………
  Data, miejscowość
  Podpis autora

  XXXII zjazd sprawozdawczy w Koszalinie

  10 marca odbył się w Koszalinie XXXII zjazd sprawozdawczy naszej Izby. Gościem zjazdu był vice-prezes NRA i prezes warszawskiej OIA mgr Michał Byliniak.
  W obszernym wystapieniu omówił najbardziej palące problemy naszego środowiska oraz opowiedział zebranym o działaniach NIA. Była to okazja do zadawania
  pytań i uzyskania wyczerpujących temat odpowiedzi. Nastepnie odbyły się krótkie szkolenia i rozpoczęto zjazd.Dzięki wspaniałemu wystąpieniu recytatorskiemu
  mgr Mieczysława Marca uczciliśmy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
  Dziękuję wszyskim delegatom, gościom oraz sponsorom za udział w zjeździe.


  czytaj więcej

  01.12.2018 r. SZCZECIN - 10 punktów twatrych + 4 punkty miękkie

  Temat: Farmakoterapia w chorobach nerek i układu moczowego

  Szkolenie w Szczecinie

  Termin: 1.12.2018 ( sobota)
  Godzina rozpoczęcia: 9:00
  Miejsce: Szczecin, Hotel Novotel , ul. 3 Maja 31

  Temat: Farmakoterapia w chorobach nerek i układu moczowego (10 punktów twardych)

  Tematyka i program szkolenia będą prowadzone według propozycji kursu nr 1.11., które możecie Państwo znaleźć na stronie www.cmkp.edu.pl
  Forma zaliczenia: sprawdzian testowy

  Punkty twarde przyznaje Ośrodek Kształecenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  Uczestnicy po zaliczeniu testu otrzymują 10 punktów edukacyjnych "twardych".

  Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie testu na szkoleniu

  Pozostałe 4 punkty w postaci punktów miękkich:

  "Mikrobiota a choroby wątroby"

  "Skuteczna rekomendacja preparatów w aptece"  - szkolenie dostępne na platformie e-learningowej www.e-aptekarska.pl

  UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
  ZAPISY NA SZKOLENIE - www.aptekarska.pl

  Apteka Centrum Zdrowia w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) zatrudni KIEROWNIKA APTEKI.

  Apteka Centrum Zdrowia w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) zatrudni KIEROWNIKA APTEKI. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, motywujący system wynagrodzeń, pakiet świadczeń socjalnych, pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, pomoc w relokacji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na e-mail praca@profarma.biz

 • kwiecień/maj/czerwiec 2015
 • WIECZÓR W KOSZALIŃSKIM TEATRZE

  W sobotę 13 stycznia członkowie naszej Izby wspólnie obejrzeli spektakl w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym pt. "Mayday". Była to lekka i wesoła komedia , która świetnie wpisała się w okres karnawału. Miło było spotkać Koleżanki i Kolegów! Do następnego razu!


  czytaj więcej

  Ogólnopolski Konkurs na publikację pt.: "Probiotyki - nie tylko antybiotykoterapia".

  Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza wszystkich farmaceutów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na publikację pt.: "Probiotyki - nie tylko antybiotykoterapia".

  Dla Uczestników, którzy zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce przewidziano atrakcyjne nagrody, które zwycięzcom pozwolą zaplanować w dogodnym dla nich terminie, odpoczynek w jednym z hoteli SPA, dostępnych w serwisie www.spa-prezent.pl:

  Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.poia.pl/konkurs

   

  Pozdrawiam,

  dr n. farm. Natasza Staniak

  Komisja Nauki i Szkolenia

  Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

  SZKOLENIE - 16.10.2018 r. MŚCICE HOTEL VERDE

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, iż firma Aboca zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16.10.2018 r. w godzinach 9.30-12.00. w Hotelu Verde w Mścicach przy ul. Koszalińskiej 1.

  TEMAT SZKOLENIA:

  STOSOWANIE ŚWIADOMYCH DECYZJI TERAPEUTYCZNYCH W OBSZARZE SAMOLECZENIA NA PRZYKŁADZIE CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO I ZABYRZEŃ PROSTATY.


  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  Za udział w szkoleniu jego uczestnicy otrzymują  4 „miękkie” punkty edukacyjne (przyznane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
   

  Apteka Plus w Koszalinie zatrudni technika farmacji

  Apteka Plus w Koszalinie zatrudni technika farmacji w dowolnym wymiarze czasu na umowę o pracę. Zainteresowanych prosimy o złożenie CV na mail apteki.cv@wp.pl

  Oświadczenie


  W związku z wygaśnięciem umowy współpracy z firmą Pfizer, dotyczącej szkoleń on-line Akademia Dobrego Farmaceuty ADF, Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że z dniem 15 kwietnia 2018r. zaprzestała z przyczyn od siebie niezależnych certyfikowania szkoleń dla magistrów farmacji na w/w portalu.
  Z poważaniem
  Prezes ORA w Białymstoku – mgr farm. Jarosław Mateuszuk
   

 • styczeń/luty/marzec 2015

WIGILIA W KOSZALINIE

18 grudnia odbyła się uroczysta wigilia dla Nestorów Farmacji, którym przewodniczy mgr. Urszula Białek.
W świątecznej atmosferze, przy opłatku spędziłyśmy razem miłe chwile.
Było mi bardzo miło uczestniczyć w tym spotkaniu. Prezes Justyna Korzelska


czytaj więcej

UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAW WYKONYWANIA ZAWODU - 2017 ROK

ZDJĘCIA W GALERII

SZKOLENIE - 10.06.2018 r. KOSZALIN


Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że w dniu 10.06.2018 odbędzie się bezpłatne szkolenie biznesowe dla farmaceutów.  

Termin: 10.06.2018 (niedziela)
Miejsce: Koszalin, Hotel Gromada ul. Zwycięstwa 20-24
Rozpoczęcie: 9:00, Zakończenie: 14:00

TEMATYKA:
2018' Nowe wyzwania w zarządzaniu apteką:

1. E-Recepta
2. ZSMOPL-narzędzia antywywozowe:
3. Nowoczesne narzędzie w opiece farmaceutycznej - Lekolepki
4. Wykorzystanie narzędzi IT w zarządzaniu magazynem: towary nierotujące, krótkie daty ważności.

Za udział w szkoleniu jego uczestnicy otrzymują  4 „miękkie” punkty edukacyjne (przyznane przez Naczelną Izbę Aptekarską)

Zapisy na stronie www.aptekarska.pl
lub tel. 665 022 661 - Emilia Piotrowska-Kruszyna
      tel. 669 492 249 - Dorota Zarębska

 

 

Magister farmacji poszukuje pracy na terenie Słupska lub okolic

Magister farmacji z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznymi merytorycznym na stanowisku magistra farmacji/kierownik apteki posiadająca specjalizację z zakresu farmacji aptecznej poszukuje pracy na terenie Słupska lub okolic. Jestem osobą zaangażowaną w swoją pracę, charakteryzuje mnie otwartość i chęć niesienia pomocy pacjentom oraz dobra organizacja pracy. Jestem zainteresowana pracą od stycznia 2019 r. tel. 604147728; email; mariolaw67@o2.pl

  2014

  UROCZYSTE POŻEGNANIE Z PANIĄ MECENAS W NASZEJ IZBIE

  14 grudnia w siedzibie naszej izby odbyło się uroczyste pożegnanie z wieloletnią mecenas ŚOIA w Koszalinie Panią Ludwiką Januchowską. Pani mecenas towarzyszyła nam przez 25 lat. Zawsze służyła radą i pomocą. Wielu z nas korzystało z Jej porad prawnych, stała u boku kolejnych prezesów. I ja w imieniu nas wszystkich podziękowałam za te 25 wspólnych lat . Pani mecenas przechodzi na zasłużoną emeryturę - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!
   


  czytaj więcej

  ZMIANA UCHWAŁY SKŁADKOWEJ OD 01.07.2017 r.

  Koleżanki i Koledzy!

  Okręgowa Rada Aptekarska Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

  Od ostatniej zmiany składek minęło 9 lat i mimo starań oraz aktywnego poszukiwania sponsorów, obowiązujące składki nie zabezpieczają wydatków ponoszonych przez naszą Izbę.

  Pragnę przypomnieć, że w ramach opłacanych składek każdy członek Izby posiada ubezpieczenie OC na kwotę 10 000 zł, może korzystać z platformy w systemie e-dukacja (umożliwiającej zdobywanie on- line punktów twardych i miękkich) oraz część składki (8zł) jest comiesięcznie odprowadzana do NIA.

  Po wielu dyskusjach Rada uznała, że nie ma zgody na radykalne podniesienie składek.

  Uchwała w obecnym kształcie, określająca zasady płacenia składek i ich wysokość zagwarantuje zabezpieczenie wydatków ponoszonych przez Izbę.

  Jednocześnie informujemyo zmianie konta bankowego Izby.

  Nowe konto Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie to:

  Nr 37 1750 0012 0000 0000 3738 2558

  Proszę o regularne opłacanie składek.

  Poniżej podaję treść uchwały składkowej.

   

  Prezes ORA ŚOIA w Koszalinie

  mgr farm. Justyna Korzelska .

   

   

  UCHWAŁA Nr 109/326/F/2017

  z dnia 2017 – 06 -01

  Okręgowej Rady Aptekarskiej

  Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

  w Koszalinie

   

  w sprawie składek członkowskich

   

  Na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. art. 29 pkt 3 ( tekst jednolity Dz. U Nr 47 z 19 marca 2008 r. poz. 273), obowiązkowi opłacania składek członkowskich podlegają wszystkie osoby, które uzyskały prawo samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty i zostały wpisane do rejestru farmaceutów przez Środkowopomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Koszalinie.

   

  Okręgowa Rada Aptekarska Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie uchwala, co następuje:

   

  § 1

   

  Zmienia się dotychczasowe brzmienie Uchwały Nr 65/76/2008 z dnia 08.05.2008 r. w sprawie składek członkowskich (zwanej dalej uchwałą) poprzez nadanie nowej treści w brzmieniu:

   

  Ustala się miesięczną składkę członkowską płatną przez członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie w wysokości:

  1. 40 zł (czterdzieści złotych) od członków Izby,

  2. 70 zł (siedemdziesiąt złotych) od członków Izby, pełniących funkcję kierownika apteki.

  Pod sformułowaniem "kierownik apteki" należy rozumieć kierownika apteki ogólnodostępnej, zakładowej, szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej.

  3. 110 zł (sto dziesięc złotych) od członków Izby posiadających zezwolenie na prowadzenie apteki, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznej i pełniących w nich funkcję kierownika.

  4. 10 zł (dziesięć złotych) od członków Izby posiadających uprawnienia emerytalne, rentowe nie pracujących w aptece, aptece szpitalnej, zakładowej, dziale farmacji szpitalnej, punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej.

  5. 10 zł (dziesięć złotych) od członków Izby, którzy zgłosili pobyt poza granicami kraju.

  § 2

  W przypadku zbiegu kilku tytułów, do opłacania składek obowiązuje składka w wyższej wysokości zaszeregowania.

   

  § 3

  Farmaceuta, który zmienia swój status zawodowy i przez to może zmienić się jego składka członkowska jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do biura Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie w ciągu 30 dni.

  § 4

  Należne składki członkowskie płatne są do 15 dnia każdego miesiąca na konto Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Nr 37 1750 0012 0000 0000 3738 2558, lub bezpośrednio w biurze Izby.

  § 5

  Zobowiązuje się Prezesa ORA ŚOIA w Koszalinie do opublikowania tekstu Uchwały na stronie internetowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

  § 6

  Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Skarbnikowi ORA ŚOIA w Koszalinie.

  § 7

  Uchwała obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.

  § 8

   

  Traci moc dotychczas obowiązująca Uchwała Nr 65/76/2008 z dnia 08.05.2008 r.

   

  Uchwała została przyjęta głosami: za - 9 przeciwko -0, wstrzymujący – 0 przy obecności 9 członków Rady spośród 11 osobowego składu Rady ŚOIA w Koszalinie.

   

   

  AKADEMIA DOBREGO FARMACEUTY

  INFORMUJEMY, ŻE NA PLATFORMIE AKADEMIA DOBREGO FARMACEUTY SĄ DOSTĘPNE NOWE SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY, INWENTARYZACJI W APTECE ORAZ SZEREG SZKOLEŃ DLA FARMACEUTÓW SZPITALNYCH.
  ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH UZYSKUJE SIĘ PUNKTY MIĘKKIE.
  SERDECZNIE ZACHĘCANY DO UDZIAŁU W PROPONOWANYCH PRZEZ PLATFORMĘ SZKOLENIACH.

  Apteka niesieciowa w Sławnie zatrudni magistra farmacji.

  Apteka niesieciowa w Sławnie zatrudni magistra farmacji. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy. Zapewniamy mieszkanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: apteka12832@gmail.com lub tel. 503 731 187.

  SZKOLENIE - 25.11.2017 KOSZALIN

  25 listopada w Bibliotece Publicznej w Koszalinie odbyło się szkolenie dla członków naszej izby. Tematami szkolenia były: Insulinoterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym -wykład poprowadził pan Tomasz Towgin z firmy Novo Nordisk oraz Skuteczna probiotykoterapia-firma Bayer. Była to również okazja do rozmowy z Koleżankami i Kolegami z innych aptek. Na kolejne szkolenia zaproszę w przyszłym roku.


   


  czytaj więcej
 • październik/listopad/grudzień 2014
 • STANOWISKO Nr VII/ 1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

  STANOWISKO Nr VII/ 1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
  w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

  W związku ze zgłaszanymi przez okręgowe izby aptekarskie wątpliwościami w zakresie obliczania 5-letniego lub 3-letniego stażu pracy niezbędnego do vvykonywania funkcji kierownika apteki, w celu ujednolicenia sposobu stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z póżn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska rekomenduje postępowanie według poniższych zasad:

  1.Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne „kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3- letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.".

  2.Przewidziany w ww. przepisie 5-letni lub 3-letni staż pracy w aptece, odbywany w pełnym wymiarze czasu pracy, warunkujący możliwość pełnienia funkcji kierownikiem apteki ustalony został w celu zagwarantowania, że kierownik apteki posiadać będzie niezbędną wiedzę o pracy w aptece oraz umiejętność wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewni prawidłowe kierowanie apteką.

  3.Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że do stażu pracy, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, należy zaliczyć jedynie okres faktycznego świadczenia przez farmaceutę usług w aptece.

  4.Mając na uwadze powyższe, do stażu pracy, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, nie należy zaliczać okresów korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które obejmują zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, okresów urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, okresów czasowej niezdolności do pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z Kodeksu pracy, jak również urlopu wychowawczego oraz w każdym innym przypadku faktycznego nieświadczenia usług w aptece przez farmaceutę.

  5.Na organach samorządu aptekarskiego ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad tym, aby osoba pełniąca funkcję kierownika apteki posiadała niezbędną wiedzę o pracy w aptece oraz umiejętność wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewni prawidłowe kierowanie apteką.

  6.Zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1389/07 „warunki określone w art. 88 u st . 2 Prawa fannaceutycznego dotyczą jedynie minimalnych wymogów fonnalnych a wymagany staż pracy w aptece wynosi co najmniej 5 lat. Dlatego przyjęcie odmiennego stanowiska i zaliczanie stażu pracy wykonywanego w niepełnym wymiarze, który jednakże mieści się w 5-letnim przedziale kalendarzowym wydaje się daleko niewystarczające do wydania opinii pozytywnej przy uwzględnieniu podstawowych celów i zadań, którymi powinny się kierować organy samorządu aptekarskiego".

  Sekretarz NRA mgr Barbara Jękot Prezes NRA mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

  W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami...

  Pan Konstanty RADZIWIŁŁ Minister Zdrowia

  W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami oraz pytaniami od aptekarzy, dotyczącymi wątpliwości w zakresie wydawania pacjentom leków z wykazu leków refundowanych, które występują w więcej niż jednej odpłatności, z których to odpłatność wyższa przynależy do wskazań off labell, oraz że zaordynowany lek w wskazanej odpłatności nie przysługuje pacjentowi w danej grupie wiekowej, proszę o wyjaśnienie, jak osoba wydająca lek powinna zrealizować receptę w opisanych niżej sytuacjach.

  czytaj więcej

  SUPEROFERTA DLA KIEROWNIKA! Zatrudnimy kierownika Apteki Centrum Zdrowia w Szczecinie.

  SZCZECIN: SUPEROFERTA DLA KIEROWNIKA! Zatrudnimy kierownika Apteki Centrum Zdrowia w Szczecinie. Oferujemy m.in. wysokie wynagrodzenie (6000 - 7000 zł netto), umowę na czas nieokreślony, pakiet premiowo-socjalny od pierwszego miesiąca pracy, pracę z dużym, zaangażowanym, stabilnym zespołem w prężnie działającej aptece. Osobom przyjezdnym udzielimy wsparcia w relokacji. Kandydatów prosimy o przesłanie CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodną z RODO na hr@aptekacentrumzdrowia.pl z dopiskiem „Szczecin”.

  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA 11 Października 2017

  11 października delegacja naszej Izby wzięła udział w obchodach Dnia Aptekarza. Była to okazja do spotkań, wysłuchania prelekcji dotyczących znaczenia i roli
  farmaceuty w systemie ochrony zdrowia w Polsce i Europie. Wręczono odznaczenia państwowe i samorządowe. Była to uroczysta chwila i wyróżnienie dla
  wielu Kolegów, którzy z wielką pasją uprawiają nasz zawód.


  czytaj więcej
 • lipiec/sierpień/wrzesień 2014

 •  

  SZKOLENIE RODO - 21.04.2018 r. godz. 11.00 Koszalin

  W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw.„RODO”) - Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie organizuje szkolenie, które odbędzie się 21.04.2018 r. o godz. 11.00 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Polonii 1 w Koszalinie.

  W celu zapoznania się z praktycznymi wymaganiami wynikającymi z nowych regulacji serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania ze szkolenia.


   
  biuro ŚOIA w Koszalinie


   

  UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ - KOSZALIN SIERPIEŃ 2017


  czytaj więcej

  W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: L.dz.P-223/2017 dotyczące terminów realizacji recept lekarskich, proszę o przyjęcie informacji w sprawie.

  Pani
  Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Rady
  Naczelnej Izby Aptekarskiej
   
  Szanowna Pani Prezes
   
  W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: L.dz.P-223/2017 dotyczące terminów realizacji recept lekarskich, proszę o przyjęcie informacji w sprawie.
    Stanowisko Ministerstwa Zdrowia wyrażone pismem z dnia 8 maja 2008 r. znak: MZ­ PLO-460-5927-33/GK/0, wskazuje, iż w przypadku obliczania terminu ważności recepty nie jest możliwe przyjęcie zapisu art. 115 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.) stanowiącego: ,,Jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą", gdyż spowodowałoby akceptację realizacji recept dnia  31, 32 (lub dłuższego), w przypadku, gdy koniec terminu przypada w dni wolne lub sobotę. Przyjęcie wykładni Kodeksu cywilnego nie jest także możliwe w wyniku zapisu art. 11O który wskazuje, że cytowany powyżej przepis stosuje się w przypadku gdy inna ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając  sposobu  jego  obliczenia.  Treść  §  17  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.) wyraźnie wskazuje i precyzyjnie określa czas realizacji recept tj. ,,Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia ...". Zapis ten wyraźnie wskazuje, że recepta nie może być zrealizowana w dniu 31, 32 (lub dłużej) od daty jej wystawienia,  przez farmaceutę w aptece. Także wyjątki od tej regulacji są precyzyjnie i ściśle zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu.
  Powyższe stanowisko zostało także potwierdzone pismem  Departamentu  Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2016 r. znak: PLO.461.217.2016.BRB, które odpowiada na pytania Wnioskodawcy w zakresie terminów realizacji recept.
   

  czytaj więcej

  Apteki w Świnoujściu (na wyspach Wolin i Uznam) zatrudnią technika

  Apteki w Świnoujściu (na wyspach Wolin i Uznam) zatrudnią technika na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych – ponad 3000 zł netto. Gwarantujemy pracę w młodym zespole z elastycznymi godzinami pracy. Dodatkowo zapewniamy szereg ubezpieczeń (OC, ubezpieczenie na życie), kartę MultiSport, pakiet opieki zdrowotnej oraz indywidualne konto bankowe na preferencyjnych warunkach. Osobom chętnym na relokacje zapewniamy dodatek relokacyjny lub zwrot kosztów dojazdu. Aplikacje proszę składać na adres praca@acz.farm. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 534-702-655. Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • kwiecień/maj/czerwiec 2014
 • SZKOLENIE - 07.04.2018 r. SŁUPSK

  ZE WZGLĘDU NA BARDZO NISKĄ FREKWENCJE SZKOLENIE ODWOŁANE!!!!!

                                                            Środkowopomorska

  Okręgowa Izba Aptekarska

  w Koszalinie

  wraz z Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

  Zaprasza

  na konferencję naukowo-szkoleniową

  Tematy:

  1. Insulinoterapia z punktu widzenia farmaceuty.

    

  2. Systemy podawania insuliny – czego boją się pacjenci.

   

  Konferencja odbędzie się 07.04.2018 r. o godz. 11.00 w sali Nr 2 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słupsku przy ul. Portowej 13 B.

  Udział w szkoleniu będzie premiowany 2 pkt edukacyjnymi za każdy temat – razem

  4 pkt. edukacyjne

  Z przyczyn organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w biurze ŚOIA w Koszalinie do dnia 02.04.2018 r. (tel. 94 34 25 026).

   

  Program konferencji:

  - wykład nt. Insulinoterapia z punktu widzenia farmaceuty. – Tomasz Towgin.

  - przerwa kawowa

  - wykład nt. Systemy podawania insuliny – czego boją się pacjenci. – Monika Balicka-Szybalska.

   

  Serdecznie zapraszamy

  Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

  Pani
  Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Rady
  Naczelnej Izby Aptekarskiej
   
  Szanowna Pani Prezes
  W wyniku stanowiska Ministerstwa Zdrowia wyrażonego w piśmie z dnia 16 listopada 2017 r. znak: PLO.461.580.2016.BRB.664350, popartego opinią dr n. farm. Elwiry Telejko - Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej, nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego części w opakowaniu własnym apteki, niezależnie od wydanej pacjentowi ilości leku.

  czytaj więcej

  ATRAKCYJNA OFERTA DLA TECHNIKA W BYTOWIE

  ATRAKCYJNA OFERTA DLA TECHNIKA W BYTOWIE Zatrudnimy technika farmacji do apteki w miejscowości Bytów. Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe, zapewniamy pakiet motywacyjny, karty sportowe oraz ubezpieczenia OC/NW. Zapewniamy możliwość rozwoju kompetencji podczas szkoleń. Gwarantujemy pracę w przyjaznej atmosferze z elastycznym harmonogramem - praca tydzień na tydzień. Osobom chętnym na relokacje zapewniamy wsparcie oraz dodatek relokacyjny. Aplikacje proszę składać na adres praca@acz.farm. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 730 067 984. Proszę o zawarcie w treści CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  SZKOLENIA INTERNETOWE

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że na stronie głównej naszej Izby można skorzystać  z bezpłatnych szkoleń internetowych dla farmaceutów poprzez platformę Akademia Dobrego Farmaceuty oraz platformę szkoleniową Doctrina.

  Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy szkoleń.

 • styczeń/luty/marzec 2014

UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAW WYKONYWANIA ZAWODU - 2017 ROK


czytaj więcej

Zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/5ml.

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. niniejszym informujemy, że zgodnie
z Zawiadomieniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmianie uległa kategoria dostępności produktu leczniczego Neosine forte, syrop, 500 mg/Sml.

czytaj więcej

Apteka w Słupsku zatrudni technika farmaceutycznego na staż.

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju a także motywujące systemy premiowe. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres aptekacz.slupsk@gmail.com

SZKOLENIA INTERNETOWE

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że na platformie edukacyjnej Akademii Dobrego Farmaceuty jest już dostępne szkolenie online "Pierwsza pomoc w aptece”.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy na www.dobryfarmaceuta.pl
 

XXXI Zjazd sprawozdawczy 11.03.2017


czytaj więcej

XXIII Zjazd PTFarm

Serdecznie zapraszamy do Krakowa w dniach 19 – 22 września 2017 na XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie: www.zjazd2017.ptfarm.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/events/1092451750900904.

Organizatorzy

-- 
dr Anna Apola
sekretarz XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm
tel.: 48 12 620 54 84
adres: ul. Medyczna 9
    30-688 Kraków
www.zjazd2017.ptfarm.pl

  2013

  INFORMACJA PRAWNA

  Pielęgniarki i położne, pod względem zakresu nowych uprawnień, zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znalazły się wszystkie posiadające dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (art. 15a ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). Po zaliczeniu odpowiedniego kursu mogą one w ramach realizacji zaleceń lekarskich, wypisywać recepty na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia pacjenta. Nie wolno im jednak przepisywać leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Co ciekawe, nie mogą one też wypisywać recept ani zleceń na wyroby medyczne (np. paski do glukometrów).

  Drugą grupę – bardziej wykwalifikowaną – stanowią pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ( art. 15a ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). Posiadają one te same uprawnienia co pierwsza grupa, a jednocześnie w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych mogą ordynować leki zawierające substancje czynne określone w wykazie produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych (załącznik nr 1 Rozporządzenia MZ z 24.09.2013 r z późn. zm.). Obecnie znajduje się w nim około 30 związków. Oczywiście pielęgniarki i położne o tych uprawnieniach również nie mogą przepisywać leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Wolno im za to ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty.

  Dokumentem, który najbardziej szczegółowo opisuje nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Jego treść jest zbliżona do analogicznego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, jednak pojawiają się w nim różnice mające istotne znaczenie dla osób realizujących recepty w aptece.

  Ważne informacje zawarto również w znowelizowanej ustawie z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Można w niej znaleźć podział uprawnień do wypisywania recept, w zależności od rodzaju posiadanego wykształcenia przez pielęgniarkę lub położną.

  W ostatnim czasie weszła też w życie ustawa z dnia 09.10.2016 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (w tym Prawa farmaceutycznego), która wprowadziła istotne zmiany dotyczące treści recept (zarówno pielęgniarskich jak i lekarskich). Kolejnym ważnym dokumentem w kontekście nowych uprawnień pielęgniarek i położnych, jest też wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą one samodzielnie ordynować.

  W gabinecie pielęgniarskim trzeba między innymi posiadać zgodnie z zał. Nr 2 do Rozporządzenia MZ z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ust. 4 pkt i - zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:

  - Natrii chloridum 0,9 % - roztwór do wstrzykiwań,

  - Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

  - Glucosum 20 % - roztwór do wstrzykiwań, - płyny infuzyjne: - Glucosum 5 % - roztwór do infuzji,

  - Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych.

  Innym ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie MZ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych Rozporządzenia MZ z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Z 8.03.2017r.)

  Natomiast Ustawą z dnia 9.10.2015 o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Poz. 991 dokonano m.in. zmiany Ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z art. 96 a ust. 10 pkt. 7 znowelizowanej ustawy, zapotrzebowanie na wyroby medyczne zawiera m in. podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pielęgniarka).

   

   

  KOMUNIKAT

  Do fachowych pracowników ochrony zdrowia wymaganego przez Plan Zarządzania Ryzykiem dla produktu leczniczego Braltus (Tiotropium, 10 mikrogramów / dawkę dostarczoną, proszek do inhalacji w kapsułce twardej)
   

  Apteka prywatna w Kołobrzegu zatrudni KIEROWNIKA I TECHNIKA

  Apteka prywatna w Kołobrzegu zatrudni KIEROWNIKA I TECHNIKA . Oferujemy dobre warunki pracy i płacy w stabilnej firmie.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na email aptekakolobrzeg1234@gmail.com
  Tel. 601626361

  KOMUNIKAT NFZ W SPRAWIE NUMERÓW I PWZ

   

  KOMUNIKAT

   

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, iż numery praw wykonywania zawodu farmaceuty i prawa wykonywania zawodu farmaceuty wydane przed rokiem 2005 są w dalszym ciągu obowiązujące. Jednocześnie wyjaśniam, iż w dniu 23.02.2005 r. NRA podjęła uchwałę Nr IV/35/2005 w sprawie ujednolicenia systemu numeracji wydawanego przez izby aptekarskie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty ".

  Uchwała ma charakter wewnętrznego aktu, porządkującego działania związane z ujednoliceniem nadawania numerów praw wykonywania zawodu na terenia całego kraju.

  Ponadto okręgowe izby aptekarkie do dnia dzisiejszego nie otrzymały wytycznych co do zmian numeracji praw wykonywania zawodu w przyznanych przed rokiem 2005 prawach wykonynania zawodu.

  NFZ wydał komunikat (http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-nfz-w-sprawie-aktualizacji-danych-w-ewidencji-osob-zatrudnionych-w-aptece-lub-punkcie-aptecznym,6965.html) dotyczący konieczności aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym. Po konsultacjach NFZ z ŚOIA w Koszalinie podjęto stanowisko, że przy dokonywaniu aktualizacji należy podawać nowy numer prawa wykonywania zawodu, który znajduje sie na stronie Centralnego Rejestru Farmaceutów https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl (w wyszukiwarkę należy wpisać imię i nazwisko).

  Środkowopomorska Okęgowa Izba Aptekarska w Koszalinie na wniosek farmaceutów będzie wydawać zaświadczenia o aktualności posiadania obu numerów prawa wykonywania zawodu dla osób, które otrzymały prawa wykonywania zawodu przed rokiem 2005.
  Za aktualizację danych farmaceutów ponosi odpowiedzialność kierownik apteki. 

 • październik/listopad/grudzień 2013
 • Tak świętowaliśmy 25 urodziny naszej Izby


  czytaj więcej

  Komunikat dotyczący zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807).

  Ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” Dz. U. z dnia 17.11.2016 r. poz. 1860 dokonano między innymi zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. Z 2016 r. poz. 1793 i 1807).

  art. 18 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”dotyczy ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807 w której wprowadzono następujące zmiany :

  Art. 18. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   1a. Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.

   2) w art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

   3) w art. 57 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) dla osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a.”;

   4) w art. 146 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   Do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowych w danym roku, stosuje się taryfę świadczeń opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji do dnia 30 czerwca roku poprzedniego.

  1). Art. 47 obowiązującej ustawy świadczeniach.... określa prawo do nabycia bezpłatnych – do wysokości limitu, wyrobów medycznych na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 (Dz. U. 2016 poz. 1793).

  W przypadku posiadania powyższych uprawnień należy okazać dokument potwierdzający uprawnienia.

  2) Uprawnienia z art. 47 ust 1 a ustawy o świadczeniach ( art. 18 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” Dz. U. Z 17.11.2016 r. poz 1860) dotyczy świadczeniobiorców do 18 roku życia.

  Art. 47 ust. 1a. Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji (wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej POW NFZ).

  Oryginał zaświadczenia wystawionego przez uprawnionego lekarza powinno być przedstawione przy czynności potwierdzania zlecenia.

  Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne między innymi w pieluchomajtki może zostać realizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

  Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu MZ, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, przy czym okres ten nie dotyczy świadczeniobiorców, o których mowa w art. 47 ust. 1 a ustawy o świadczeniach...

  Zaświadczenie może wydać wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego o określonych kwalifikacjach.

  Zaświadczenie wydawane w gabinetach lub podmiotach „prywatnych” nie jest wiążące.

  O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art.2 pkt 14 ustawy o refundacji.

  Na zlecenie specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii przysługuje uprawnionemu zaopatrzenie w wyroby medyczne w ustalonej przez lekarza ilości i za cenę „refundowaną”.

  Zmiany dotyczą zasad wystawiania zleceń na wyroby medyczne, nie obowiązują limity ilościowe, istotne jest także to, że zaświadczenie o ciąży „trudnej” może wydać tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i tylko legitymujący się specjalizacją z zakresu położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

  Refundowany ze środków publicznych wyrób medyczny (oznaczony daną grupą i liczbą porządkową), wysokość refundacji, okres użytkowania, kryteria przyznawania oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa rozporządzenie MZ z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31.05.2017 r. poz. 1061).

  Obowiązujące przepisy:

  1. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 13.06.2011 r. Nr 122 poz.696.

  2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej j. t. Dz. U. 2016 poz. 1793.

  3. Ustawa z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych j. t. Z 2017 r. poz. 211.

  4. Rozporządzenie MZ z 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz. U. 2017 poz. 1061.

  5. Rozporządzenie MZ z 06.12.2013 r. w sprawie wzorów zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Dz. U. z 2013 poz. 1678.

  6. Zarządzenie Nr 59/2016 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2016 r. ze zmianami.

   

   

   

   

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 sierpnia br z systemu e-dukacja wycofane zostaną poniższe sympozja szkoleniowe:

  Przegląd dostępnych postaci farmaceutycznych ambroksolu

  Ambroksol w leczeniu kaszlu produktywnego

  Po tym terminie niemożliwe będzie rozwiązywanie testów zaliczających szkolenie.

   

  Nieprzeciętna oferta pracy dla mgr. farmacji w Słupsku

  Poszukujemy magistrów farmacji do pracy w aptekach Domu Leków w Słupsku. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stabilną pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, pracę w młodym zespole jak i pomoc w relokacji. Osoby zainteresowane, proszę o wysłanie CV na adres dobrowolski.lek@wp.pl lub o kontakt telefoniczny 696044202

  Kod pocztowy pacjenta i numer kontaktowy telefonu lekarza nie muszą być umieszczane obligatoryjnie na recepcie

  Informacja Ministerstwa Zdrowia

  W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która w zakresie danych umieszczanych na recepcie wprowadziła dodatkowo:

  czytaj więcej

  Przerwa w zawodzie

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U.2016 poz. 1496) farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie w aptece, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie dłużej 6 miesięcy.
  Program i czas trwania przeszkolenia uzupełniającego zostały ustalone przez Naczelną Radę Aptekarską w uchwale Nr IV/14/2004 z dnia 23.06.2004 roku oraz  V/51/2009 z dnia 18.03.2009 r.  (tekst jedn. 29.10.2009 r.) szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia uzupełniającego określa umowa zawarta pomiędzy farmaceutą i podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające, wskazanym przez okręgową radę aptekarską, której członkiem jest farmaceuta zamierzający podjąć wykonywanie zawodu w aptece.

  Pliki do pobrania

 • lipiec/sierpień/wrzesień 2013
 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ NOWYM CZŁONKOM NASZEJ IZBY - MAJ 2016


  czytaj więcej

  Artykuł popularno-naukowy


  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów istnieje możliwość zdobycia 5 punktów edukacyjnych miękkich za opublikowanie artykułu popularno-naukowego na stronienie internetowej Siema Zdrowie.

  Tekst artykułu należy wysłać na adres kontakt@siemazdrowie.pl. Artykuł powinien zawierać w swojej treści nie mniej niż 300 słów.
  Po ukazaniu się artykułu na stronie portalu, należy wydrukować artykuł  i przedstawić go wraz z kartą ciągłego szkolenia do biura Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.
   

  Zmiana ustawy Prawo Farmaceutyczne.

  INFORMACJA PRAWNA

  dot. zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne.

  W dniu 16 maja 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo Farmaceutyczne, która wchodzi w życie z dniem 25.06.2017 r. tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Z dnia 25.05.2017 r. poz. 1015).

  * Przede wszystkim nowelizacja przewiduje, że aptekę po zmianach będzie mógł prowadzić wyłącznie farmaceuta (tzw. zasada apteka dla aptekarza).

  W świetle nowo uchwalonych zmian, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzyskają farmaceuci, posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółek cywilnych, spółki jawnej lub partnerskiej, których podmiotem działalności będzie wyłącznie prowadzenie aptek, i w których wspólnikami (partnerami) będą wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

  * Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego dotyczy jedynie spraw związanych z otwieraniem nowych aptek, a istniejące mogą działać według starych zasad.

  * Nowy właściciel apteki będzie musiał starać się o nowe zezwolenia.

  * Jeden właściciel będzie mógł mieć najwyżej cztery apteki.

  * Ustawa wprowadza kryteria demograficzne i geograficzne. Nie będzie można otworzyć nowej apteki w miejscowości, w której jedna apteka przypada na co najmniej 3 tys. mieszkańców. Nowa apteka nie będzie też mogła być otwarta w odległości 500 m w linii prostej od innej apteki. W tym miejscu należy wskazać, że nie jest w ustawie zdefiniowana „odległość między aptekami”.

  W wyjątkowych sytuacjach Minister Zdrowia będzie mógł wydać zgodę na otwarcie nowej apteki z pominięciem zapisów demograficznych i geograficznych.

  * Sieci apteczne w świetle nowego prawa nie będą mogły otwierać, ani przejmować nowych aptek.

  Czekamy na kolejne inicjatywy legislacyjne zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi zarówno o nowelizację ustawy refundacyjnej jak i ustawę o zawodzie farmaceuty.

  Dla jasności sprawy załączam tekst dotychczasowych przepisów uaktualniony postanowieniami znowelizowanej ustawy Prawo Farmaceutyczne od art. 99 do art. 105.

  Nowe zapisy ustawy zostały zaznaczone wytłuszczonym drukiem.

   

   

  Ludwika Januchowska

  radca prawny

   

   

  Art. 99.

  1. Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki.

  2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

  2a. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:

  1) art. 494 § 2 i art. 531 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791

  2) art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w przypadku przekształcenia spółki, o której mowa w art. 860 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933) w spółkę handlową, oraz przekształcenia, o którym mowa w art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, chyba że spółka powstała w wyniku przekształcenia spełnia warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 2 a nie zachodzą przesłanki z ust. 3a.

  3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie: 1) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub;

  2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;

  3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

  3a. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spół- ki będącej wnioskodawcą:

  1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;

  2) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

  3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

  4) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

  3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

  3c. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 3b ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym podmiot ubiegający się o zezwolenie apteki złożył wniosek o zezwolenie.

  3d. Ograniczeń, o których mowa w ust. 3b, nie stosuje się:

  1) jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliżej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 1000 metrów;

  2) gdy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

  3e. Minister właściwy do spraw zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 3b.

  3f. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 3e, wymaga pozytywnej opinii w zakresie zasadności pominięcia ograniczeń, o których mowa w ust. 3b, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz pozytywnej opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanej lokalizacji apteki.

  3g. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z opinią negatywną w przedmiocie pominięcia ograniczeń, o których mowa w ust. 3e.

  3h. Minister właściwy do spraw zdrowia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3e, w terminie 30 dni od dnia doręczenia pozytywnych opinii przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.”,

   

  4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. - skreślony

  Nowe brzmienie:

  4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

  1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

  2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

  4a. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.

  4b. W przypadku gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz dentysta, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.

  5. (uchylony)

  6. Przepis ust. 4a nie dotyczy farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 88 ust. 2.

  Art. 99a.

  1. Apteka ogólnodostępna oraz punkt apteczny przekazują Krajowemu Punktowi Kontaktowemu do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na ich wniosek, dane dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów z innych niż Rzeczpospolita Polska pań- stw członkowskich Unii Europejskiej, oraz ich cen. 2. Dane określone w ust. 1 przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

   Art. 100. 1. Podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 4, występujące o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający:

   1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;

   2) numer NIP oraz numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;

   2a) numer we właściwym rejestrze;

  3) wskazanie adresu apteki;

  4) nazwę apteki, o ile taka występuje;

  5) datę podjęcia działalności;

  6) datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek;

  7) dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, jeśli apteka takie posiada;

  8) dni i godziny pracy apteki;

  9) wskazanie liczby prowadzonych aptek przez podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 3a.

  2. Do wniosku należy dołączyć:

  1) tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej;

  2) (uchylony)

  3) plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę uprawnioną;

  4) opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami;

  5) imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2;

  6) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;

  7) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;

  8) oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek na podstawie udzielonych zezwoleń;

  9) zaświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wydane przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem, w trybie określonym w art. 4g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – jeżeli dotyczy;

  10) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi – w przypadku, gdy w skład jej organów wchodzi wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą.

  2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w postaci elektronicznej albo papierowej;

  2b. W przypadku, gdy wniosek składa spółka, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, oświadczenia i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2 pkt 6–9, składają także wszyscy wspólnicy i partnerzy. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2:

  1) pkt 6 – są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

  2) pkt 7 – są wymieniane wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wspólnik lub partner;

  3) pkt 8 – są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, a także wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6–8 oraz ust. 2b składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej.

  4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, dane wymagane w opisie technicznym lokalu, uwzględniające w szczególności usytuowanie lokalu, jego dostępność, warunki dostaw towaru, dane dotyczące powierzchni podstawowej i pomocniczej.

  Art. 101. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, gdy:

  1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 88, art. 97, art. 99 ust. 4, 4a i 4b oraz art. 100 ust. 2 i ust. 4;

  2) wnioskodawcy w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;

  3) wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;

  4) wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki;

  5) na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono karę pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c;

  6) lokalizacja nie spełnia warunków określonych w art. 99 ust. 3b.

  Art. 102. Zezwolenie na prowadzenie apteki powinno zawierać:

  1) nazwę i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko i adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza;

  2) gminę, na obszarze której apteka ma być utworzona;

  3) adres prowadzenia apteki;

  4) nazwę apteki, o ile taka jest nadana;

  5) numer zezwolenia na prowadzenie apteki;

  6) termin ważności zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli jest oznaczony;

  7) podstawowe warunki prowadzenia apteki.

  Art. 103.

  1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka:

  1) prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu;

  2) naruszyła przepis art. 86a;

  3) w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnika lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia apteki przez ten podmiot. Powyższa przesłanka cofnięcia zezwolenia, ma zastosowanie do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy.

  2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli:

  1) nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy;

  2) pomimo uprzedzenia, uniemożliwiono lub utrudniono wykonywanie czynności urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Narodowy Fundusz Zdrowia;

  3) apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych;

  4) apteka nie została uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia lub w aptece nie jest prowadzona działalność objęta zezwoleniem przez okres co najmniej 6 miesięcy;

  4a) apteka przekazuje, z wyłączeniem:

  a) Inspekcji Farmaceutycznej,

  b) Narodowego Funduszu Zdrowia,

  c) systemu informacji medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – dane umożliwiające identyfikację indywidualnego pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy;

  5) nie wykonano decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o której mowa w art. 94a ust. 3, lub decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o której mowa w art. 62 ust. 2;

  6) (uchylony)

  7) apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 68 ust. 3c;

  8 apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza lub stosowanych wy- łącznie w lecznictwie zamkniętym;

  9) apteka w sposób uporczywy narusza przepisy art. 95 ust. 1b lub 1c lub art. 95a.

  3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z przyczyn określonych w ust. 1, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie innych aptek lub punktów aptecznych prowadzonych przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie.

  Art. 104.

  1. Zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku:

  1) śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie, jeżeli zezwolenie zostało wydane na rzecz podmiotu będącego osobą fizyczną;

  2) rezygnacji z prowadzonej działalności;

  3) likwidacji osoby prawnej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  4) przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż wskazany w art. 99 ust. 4 pkt 2.

  1a. Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby jeden z jej następców prawnych spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3–4b i art. 101 pkt 2–4. - Skreślony

  Nowe brzmienie 1a. W przypadku śmierci osoby fizycznej:

  1) zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt 1, ust. 4a, 4b i art. 101 pkt 2–5;

  2) zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4a, 4b i art. 101 pkt 2–5.

   

   

  1b. Następca prawny, o którym mowa w ust. 1a, prowadzący aptekę jest obowiązany wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmian w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu, na rzecz którego zostało wydane, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1a. - Skreślony

  Nowe brzmienie – 1b.Spadkobierca albo spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1a, obowiązani są, w terminie 12 miesięcy od dnia jej śmierci, złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie i wskazać spadkobierców, spełniających odpowiednio wymagania – o których mowa w ust. 1a pkt 1 albo pkt 2 – jako zezwoleniobiorcę. W przypadku, gdy spadkobierca albo spadkobiercy nie wystąpią o dokonanie zmiany w zezwoleniu wygasa ono z dniem następującym po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.

  1c. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1B:

  1) zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie – w przypadku, gdy wskazany jako zezwoleniobiorca spadkobierca spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1a pkt 1;

  2) zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie oraz określa termin ważności zezwolenia, zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 24 miesiące od dnia śmierci – w przypadku, gdy wskazany jako zezwoleniobiorca spadkobierca spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1a pkt 2.

  2. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje w drodze decyzji organu, który ją wydał.

  2a. W przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie podlega wygaśnięciu do czasu zakończenia postępowań kontrolnych lub administracyjnych.

  2b. Jeżeli w wyniku zakończonego postępowania kontrolnego lub administracyjnego zachodzą przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie; wygaśnięcia nie stwierdza się.

  3. (uchylony)

  4. (uchylony)

  5. W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności.

  Art. 104a.

  1. Organ zezwalający przenosi zezwolenie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, jeżeli:

  1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4–4b i art. 101 pkt 2–5 oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu;

  2) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

  2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1, są podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną oraz podmiot, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie.

  Art. 105.

  1. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  2. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 1. - Skreślony

  Nowe brzmienie 2. Za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie, o który mowa w art. 104a, pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

  3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu państwa.

   

  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

   

   

   

   

   

   

  Niecodzienna oferta dla dwójki magistrów farmacji

  Dwoje magistrów farmacji zatrudni apteka Dom Leków w Słupsku. Oferujemy wyjątkowo atrakcyjne wynagrodzenie!!! i pracę w młodym zespole. Zapewniamy trzypokojowe, komfortowe i nowocześnie urządzone mieszkanie w bardzo ładnej okolicy (rekreacyjna dzielnica Słupska) oraz stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji, istniejącej na rynku farmaceutycznym od ponad 25 lat. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV na dobrowolski.lek@wp.pl . Zapraszamy

  Zarządzenie NFZ ws. ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

  Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 105/2015/DGL z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.
  Źródło informacji: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1052015dgl,6456.html
   

  czytaj więcej

  Znaczek upamiętniający XXV lecie naszej izby wydany dzięki staraniom kolegi Wojtka Domino

  XXX Sprawozdawczo - wyborczy Zjazd Środkowopomorskiej OIA KOSZALIN 05.03.2016


  czytaj więcej
 • kwiecień/maj/czerwiec 2013
 • Podatnik może zaakceptować notę korygującą w dowolny sposób

  Z początkiem roku przepisy dotyczące not korygujących zmieniły się na korzyść podatnika. Chodzi tu przede wszystkim o łatwiejszą ich akceptację.

  Mimo planów ustawodawca nie zdecydował się na rezygnację z not korygujących. Są one nadal obowiązującymi dokumentami pozwalającymi poprawiać drobne pomyłki w fakturach.

  Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług określono, noty korygujące są wystawiane przez nabywcę towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 8-15 ww. rozporządzenia).

  Jednak w odniesieniu do not korygujących, ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2013 r. jedną ważną zmianę. Otóż od tego czasu nie ma już obowiązku wysyłania odbiorcy noty korygującej w dwóch egzemplarzach i akceptowania jej treści przez niego w formie pisemnej. Obecnie obowiązujący § 15 ust. 2 tego rozporządzenia nakazuje jedynie, aby nota korygująca została zaakceptowana przez wystawcę faktury. Oznacza to, że zarówno termin jak i sposób (forma) tej akceptacji jest dowolna np. email.

  Ewa Jakubczyk
  doradca podatkowy, nr wpisu 02745

   

  Szkolenie - Problematyka łysienia

  Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe „Problematyka łysienia”. Celem sympozjum jest przybliżenie wiedzy związanej z problemem łysienia. Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 50% pytań w teście wypełnianym on-line. Certyfikat wydany przez ORA w Krakowie będzie możliwy do wydrukowania po zaliczeniu testu. Proszę o przekazanie powyższej informacji członkom Państwa izby

  Wiceprezes ORA w Krakowie
  Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

  PROTOKÓŁ

  z zebrania Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA, które odbyło się w dniu 17-03-2018r.

  W dniu 17 marca br. w sali 04 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA w Koszalinie.

  Obecni na zebraniu:

  1. Włach- Ewelina Jąder
  2. Monika Chałat
  3. Jolanta Kosakowska
  4. Dorota Pastok-Chomicka

  Na zebraniu miały miejsce dwa wykłady:

  1. Zasady bezpieczeństwa podaży żywienia dojelitowego - Ewa Cincio-Nutricia
  2. Lubrykanty poślizgowe - Wojciech Jadacki - Blmedica

  Kierownicy aptek otrzymali materiały z ŚOIA dotyczące:

  1. Propozycji systemowych zmian w ochronie zdrowia
  2. W ramach prac zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania
  3. Koncepcja wdrożeń pilotażu usług opieki farmaceutycznej w polskich szpitalach - propozycje rozwiązań dla zespołu do spraw opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia­ Warszawa, grudzień 2017.

  Dyskutowano na temat wprowadzenia opieki farmaceutycznej do szpitali oraz zatrudnieniu farmaceuty mającego nadzór nad farmakoterapią w szpitalu. Podsumowaniem tego tematu był brak właściwej kadry, która miałaby za powyższe zadania odpowiadać. Propozycja: 1 farmaceuta na 100 łóżek szpitalnych brzmi bardzo optymistycznie.

  Omówione zostały zagadnienia dotyczące akredytacji i roli apteki szpitalnej. Ustalono termin kolejnego spotkania na :

  19 maja 2018r., godzina 10, miejscem spotkania jest sala 04 Regionalnego Szpitala .

  Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

  Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

  w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

   

  Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 r. poz. 364 t. j.) podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.

   

  Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

   

  Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, co jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept, za który podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu nakłada karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

   

   

  Apteka Stokrotka w Ustce zatrudni kierownika apteki i technika farmaceutycznego.

  Oferujemy wysokie wynagrodzenie i prace w stabilnej firmie . Oferta kierowana do osób z całej Polski. Zainteresowane osoby proszę o kontakt email: stokrotka_pa@poczta.onet.pl lub. tel 661-562-930.

  Uchwała ORA ŚOIA w Koszalinie w sprawie ogłoszeń

  UCHWAŁA Nr 131/153/F/2016

  z dnia 2016-08-18

  Okręgowej Rady Aptekarskiej

  Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

  w Koszalinie

   

                                                              w sprawie umieszczania ogłoszeń na stronie internetowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie

  Okręgowa Rada Aptekarska

  Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

  w Koszalinie

   

  p o s t a n a w i a

   

  § 1.

  Osoby fizyczne (farmaceuci, aptekarze będący członkami Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie) mogą wystąpić do Izby z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Izby ogłoszenia w sprawie poszukiwania pracy – ogłoszenia te umieszczane są na stronie bezpłatnie.

  § 2

  Ogłoszenia farmaceutów spoza terenu działania Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, którzy poszukują pracy, przedsiębiorców poszukujących pracowników oraz pozostałe ogłoszenia w innych sprawach będą umieszczane na stronie internetowej Izby – odpłatnie.

  § 3

  Dla osób określonych w § 2 za 30 dni ukazywania się ogłoszenia na stronie Izby koszt ogłoszenia wynosi 30,00 zł.

  Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej Izby po dokonaniu wpłaty należności na podstawie wystawionej przez Izbę faktury.

  § 4

  Okręgowa Rada Aptekarska Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie upoważnia Prezesa ORA ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Justynę Korzelską do odmowy umieszczenia ogłoszenia na stronie Izby bez podania przyczyny.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

   

   

   

   

   

   

  INFORMACJA PRAWNA

  Pielęgniarki i położne, pod względem zakresu nowych uprawnień, zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znalazły się wszystkie posiadające dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (art. 15a ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). Po zaliczeniu odpowiedniego kursu mogą one w ramach realizacji zaleceń lekarskich, wypisywać recepty na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia pacjenta. Nie wolno im jednak przepisywać leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Co ciekawe, nie mogą one też wypisywać recept ani zleceń na wyroby medyczne (np. paski do glukometrów).

  Drugą grupę – bardziej wykwalifikowaną – stanowią pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ( art. 15a ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). Posiadają one te same uprawnienia co pierwsza grupa, a jednocześnie w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych mogą ordynować leki zawierające substancje czynne określone w wykazie produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych (załącznik nr 1 Rozporządzenia MZ z 24.09.2013 r z późn. zm.). Obecnie znajduje się w nim około 30 związków. Oczywiście pielęgniarki i położne o tych uprawnieniach również nie mogą przepisywać leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Wolno im za to ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty.

  czytaj więcej

  SZKOLENIA INTERNETOWE

  Okręgowa Izba Aptekarska  z siedzibą w Białymstoku wspiera innowacyjny program edukacyjny firmy Pfizer Polska sp. z o.o. skierowany do Koleżanek i Kolegów Farmaceutów pt.: ”Akademia Dobrego Farmaceuty”. Założeniem programu jest umożliwienie wszystkim Farmaceutom dostępu do wysokiej merytorycznie jakości szkoleń. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez prezentowanie Koleżankom i Kolegom Farmaceutom programów edukacyjnych udostępnianych za pośrednictwem platformy internetowej:
  www.dobryfarmaceuta.pl.
  Zapytaliśmy farmaceutów o potrzeby szkoleniowe. Okazało się, że ze względu na ograniczony czas oraz wysokie koszty, wykłady i konferencje on-line umożliwiają dostęp do podnoszenia swoich kwalifikacji wszystkim farmaceutom. „Akademia Dobrego Farmaceuty” jest to cykl szkoleń zbudowany w oparciu o tematy uznane przez farmaceutów za najciekawsze i najbardziej aktualne. Tematy zostały opracowane przez ekspertów w danej dziedzinie.
  Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, każda osoba pragnąca poszerzyć swoją merytoryczną wiedzę będzie posiadać stały dostęp do interaktywnych wykładów video, w każdym miejscu i w każdym czasie. Taki rodzaj nauki, umożliwia rozwój zawodowy farmaceutów z całego kraju.
  Jesteśmy przekonani, że Nasza współpraca zwiększy możliwości farmaceutów na zdobywanie wymaganych kwalifikacji i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności prowadzonej przez nich apteki, a także realizacji ustawowo nałożonego obowiązku szkolenia ciągłego. „Akademia Dobrego Farmaceuty” jest wszędzie tam gdzie swoje obowiązki zawodowe odpowiedzialnie wykonuje Dobry Farmaceuta. Podnoszenie kwalifikacji tak ważnej społecznie grupy osób, jest wyzwaniem dla Nas wszystkich.

  Serdecznie zapraszamy członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie do korzystania z tej formy szkoleń.

  Akademia Dobrego Farmaceuty – praktycznie o farmacji


  Farmacja to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin, a wykonywanie zawodu farmaceuty wpisane jest nieustanne samokształcenie. Aktywni farmaceuci muszą nadążać za zmianami w prawie farmaceutycznym, znać aktualną ofertę firm farmaceutycznych, aktualizować wiedzę o interakcji pomiędzy lekami oraz przeciwwskazaniach do ich stosowania. Farmaceuci pracujący w aptekach potrzebują także solidnej porcji wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, technik sprzedaży czy wyposażenia apteki.
   
  Wychodząc naprzeciw potrzebom farmaceutów, firma Pfizer uruchomiła portal edukacyjny Akademia Dobrego Farmaceuty, dostępny pod adresem www.dobryfarmaceuta.pl. Umieszczane na nim artykuły i inne materiały powstają z myślą o pracownikach aptek otwartych i szpitalnych. Każdy, kto zawodowo związany jest z branżą farmaceutyczną, znajdzie tam cenne informacje.
   
  Artykuły tworzące ogólnodostępną część portalu podzielone są na kategorie: Biznes, Historia, Komunikacja, Lifestyle, Medycyna, Prawo, Technologia, Zdrowie. Twórcy portalu dbają, żeby materiały były aktualne, atrakcyjne i tematycznie zróżnicowane. W Akademii Dobrego Farmaceuty można znaleźć m.in. artykuły na temat relacji z pacjentami, telemedycyny, sprzedaży kosmetyków w aptekach, chorób zawodowych i zdrowia farmaceutów.
   
  Na szczególną uwagę zasługują animacje i filmy przygotowane specjalnie na potrzeby Akademii Dobrego Farmaceuty, np. reportaż z Muzeum Farmacji Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, historia życia Ignacego Łukasiewicza, a także krótka opowieść o tym, jak kawa, najpopularniejszy napój, podbijała świat.
   
  Po zarejestrowaniu się na portalu farmaceuci uzyskują dostęp do części edukacyjnej, która umożliwia aktualizację wiedzy z różnych dziedzin farmacji i realizację ustawowego wymogu ciągłego szkolenia farmaceutów. Kursy, realizowane w formule online, kończą się testami, za które uczestnicy mogą otrzymać certyfikaty uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi. Portal pozwala także na gromadzenie punktów Pfizer, które mogą być wymieniane na książki.
   
  Zawartość portalu Akademia Dobrego Farmaceuty jest stale rozbudowywana i aktualizowana. Portal www.dobryfarmaceuta.pl to miejsce, w którym zawsze można znaleźć aktualne i potrzebne informacje farmaceutyczne przedstawione w wygodnej i przejrzystej formie.

  WPOLMCP1117192/06/2017

  Jachranka - Styczeń 29-31 - 2016


  czytaj więcej

  Edukacja w Akademii Dobrego Farmaceuty


  Farmacja, podobnie jak medycyna, rozwija się w bardzo szybkim tempie. Zmieniają się także wymagania prawne i realia ekonomiczne, w których pracują farmaceuci. Warto zatem sięgać po narzędzia, które umożliwiają ciągłe aktualizowanie zdobytej wiedzy i realizację obowiązku dokształcania się farmaceutów. Taką możliwość daje portal www.dobryfarmaceuta.pl.
   
  Naturalną konsekwencją postępu jest stopniowa dezaktualizacja wiedzy zdobytej podczas studiów i stażu. Aby farmaceuta był w stanie zapewnić pacjentowi najlepszą opiekę powinien znać aktualne zalecenia i charakterystyki leków. Nie bez znaczenia jest również fakt, że przepisy regulujące pracę aptek dość często się zmieniają, a ich nieznajomość może mieć poważne konsekwencje.
   
  Dlatego jednym z warunków zachowania uprawnień do pracy w aptece jest przepracowanie w zawodzie co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 6 lat. Osoby, które nie spełnią tego warunku, muszą przejść szkolenie uzupełniające. Od wielu lat obowiązuje jeszcze jeden wymóg – obowiązek ciągłego szkolenia farmaceutów aktywnych zawodowo. Punkty wymagane do rozliczenia pięcioletniego okresu kształcenia można zdobywać na wiele sposobów, np. poprzez uczestnictwo w konferencjach czy przygotowywanie publikacji naukowych. Rosnącą popularnością cieszą się szkolenia internetowe pozwalające na zdobywanie punktów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie.
   
  Wśród wielu ofert szkoleniowych dostępnych w Internecie można znaleźć szczególnie wartościowe, przygotowywane przez specjalistów posiadających duże doświadczenie zawodowe i gruntowną wiedzę o najnowszych osiągnięciach farmacji. Takie szkolenia oferuje Akademia Dobrego Farmaceuty, portal dostępny pod adresem www.dobryfarmaceuta.pl.
   
  Szkolenia dotyczą wielu zagadnień z dziedziny szeroko pojętej farmacji, m.in. prawa, udzielania pierwszej pomocy w aptece, a także komunikacji z pacjentem. Z zasobów Akademii Dobrego Farmaceuty mogą korzystać zarówno farmaceuci z aptek otwartych, jak i szpitalnych.
  Na pracowników aptek otwartych czekają szkolenia z takich zagadnień, jak:
  • farmaceuta i jego wpływ na to, czy pacjent stosuje się do zaleceń terapii,
  • jak rozmawiać z pacjentem wyedukowanym prze reklamy,
  • błędy dotyczące wypisywania i realizacji recept.
  Farmaceutom pracującym w aptekach szpitalnych dedykowane są szkolenia obejmujące m.in.:
  • zmiany w umowach w sprawie zamówień publicznych,
  • zasady udzielania zamówień publicznych,
  • źródła prawa krajowego a prawo Unii Europejskiej
  Lista szkoleń jest ciągle rozbudowywana, a ich tematyka dostosowywana do aktualnych potrzeb farmaceutów.
   
  Żeby skorzystać z bogatej i stale aktualizowanej oferty Akademii Dobrego Farmaceuty, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny. Kursy zostały zaprojektowane i zrealizowane tak, żeby ułatwić przyswajanie wiedzy. Filmy szkoleniowe są przeznaczone dla wszystkich pracowników zarówno aptek otwartych jak i szpitalnych.
   
  Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu uczestnicy otrzymują certyfikat i punkty edukacyjne. Ten sposób gromadzenia punktów edukacyjnych jest bardzo efektywny i wygodny, ponieważ szkolenie można zrealizować w dowolnym czasie. Za szkolenia na portalu przyznawane są także punkty Pfizer, które można wymienić na książki związane z tematyką farmacji i medycyny. Akademia Dobrego Farmaceuty jest otwarta na sugestie farmaceutów. Ich potrzeby będą uwzględniane przy wyborze kolejnych tematów.
   
  Za portal edukacyjny Akademia Dobrego Farmaceuty Kapituła konkursu Lider Ochrony Zdrowia przyznała firmie Pfizer Polska tytuł Srebrnego Lidera Ochrony Zdrowia 2017 w kategorii Innowacyjne Pomysły.

  WPOLMCP1117193/06/2017

  Pierwsza pomoc w aptece z Akademią Dobrego Farmaceuty


  Aptekę często odwiedzają osoby chore, leczone przewlekle, w złym stanie ogólnym, który może się pogorszyć pod wpływem pogody, stresu, dłuższego oczekiwania w kolejce albo innego wysiłku fizycznego. W takich sytuacjach farmaceuta jest pierwszą osobą, która ma szansę podjąć skuteczną akcję ratunkową.
   
  Farmaceuta pracujący w aptece powinien być przygotowany do udzielenia pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Na pierwszym miejscu znajdują się choroby i urazy zagrażające życiu, tj. zawał serca, udar mózgu, zadławienie, zatrzymanie oddechu i akcji serca.
  Pilnie należy udzielić pomocy w przypadku nagłej utraty przytomności, ataku epilepsji, ostrych objawów towarzyszących cukrzycy. W każdym miejscu, również w aptece i jej najbliższym sąsiedztwie, może dojść do wypadku, w którym ucierpią ludzie. Pomocy mogą potrzebować klienci apteki albo przypadkowe osoby.
  Człowiek, który przechodząc obok apteki niespodziewanie doświadcza silnego bólu w klatce piersiowej i problemów z oddychaniem, prawdopodobnie nie będzie próbował wzywać karetki, tylko poszuka pomocy w aptece.
  Osoba starsza, której samopoczucie gwałtownie się pogorszy, zanim trafi do lekarza prawdopodobnie spróbuje kupić jakiś lek w aptece, a tam może stracić przytomność.
   
  Powodzenie czynności ratunkowych zależy od szybkości działania, zdolności błyskawicznego podejmowania decyzji, znajomości aktualnych standardów wykonywania czynności ratunkowych. Zasady pierwszej pomocy można poznać podczas studiów. Zdobytą wiedzę i umiejętności trzeba jednak stale aktualizować i utrwalać, gdyż zmieniają się zalecenia dotyczące sposobu jej udzielania.
   
  Praktyczne porady
   
  Praktyczne porady i instruktaż, jak zareagować w nagłych sytuacjach, jak pomóc pacjentom i zapewnić bezpieczeństwo w aptece, można znaleźć na portalu Akademia Dobrego Farmaceuty pod adresem www.dobryfarmaceuta.pl. Treści zamieszczone na portalu, także te dotyczące udzielania pierwszej pomocy zostały przygotowane bądź konsultowane przez specjalistów posiadających duże doświadczenie zawodowe. Jest to gwarancją wysokiej jakości merytorycznej zamieszczony materiałów na portalu www.dobryfarmacueta.pl.
   
  Baza wiedzy farmaceutycznej
   
  Na portalu www.dobryfarmaceuta.pl można również znaleźć artykuły dotyczące innych ważnych aspektów pracy farmaceutów. Portal powstał z inicjatywy firmy Pfizer i dedykowany jest w wszystkim osobom związanym ze środowiskiem farmaceutycznym. Projekt wdrożono z myślą o profesjonalistach poszukujących wartościowych kursów, niezbędnych do realizacji obowiązkowego cyklu szkoleń. Materiały publikowane na portalu pozwalają w łatwy i skuteczny sposób aktualizować wiedzę z różnych dziedzin farmacji. Kursy, realizowane w formule online, kończą się testami, za które uczestnicy mogą otrzymać certyfikaty uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi.
  Oprócz materiałów szkoleniowych na portalu www.dobryfarmaceuta.pl można również znaleźć wiele innych artykułów, które zainteresują wszystkich pracujących w aptekach otwartych oraz szpitalnych. Poruszają one tematy związane z szeroko pojętą działalnością placówek aptecznych – od wyposażenia, przez marketing, po recepturę i obsługę klienta, a także bezpieczeństwo pacjentów i pracowników.
   
  Zawartość portalu Akademia Dobrego Farmaceuty jest stale rozbudowywana i aktualizowana. Wszystkie artykuły, filmy i animacje dostępne są nieodpłatnie. Jedynym warunkiem jest szybka i prosta rejestracja za pośrednictwem formularza online. Z przyczyn formalnych dostęp do treści publikowanych w serwisie jest ograniczony i mogą go uzyskać jedynie pracownicy aptek.
   
  WPOLMCP1117194/06/2017
   

  Akt prawny Dz.U. Link
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne  Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261382
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051791485
  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101070679
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654
  Rozporządzenie z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Dz. U. 2006 poz. 1889 z późn. zmianami http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061691216
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz.U. 2015 poz. 1979 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001979
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki Dz.U. 2002 nr 171, poz. 1395 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021711395
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 Dz.U. 2012, poz. 23 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000236
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021611338
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki Dz.U. 2002 nr 187, poz. 1565 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021871565
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz.U. 2016 poz. 211 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000211
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów Dz.U. 2016 poz. 201 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000201
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Dz.U. 2008 nr 57 poz. 347 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20080570347
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Dz.U. 2006, nr 169, poz.216 z późn. zmianami http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061691216
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie Dz.U. 2011 nr 18 poz. 94 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110180094
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1327 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082101327
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia - UWAGA - rozp. dotyczące produktów leczniczych jest uznane za uchylone - brak nowego. Dz.U. 2012 poz. 348 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000348
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Dz.U. 2017 poz. 516 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000516

  Szkolenia specjalizacyjne

   
  1. Informacje z Gdańskiej OIA opracowane przez Aleksandra Głowacka (data utworzenia 16.11.2017 r. )
  Ośrodek Szkolenia Podyplomowego (OSzP) Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) pragnie poinformować, że farmaceuci zamierzający rozpocząć szkolenie specjalizacyjne z farmacji aptecznej lub farmacji szpitalnej powinni:
  • skompletować dokumentację wymaganą do rozpoczęcia specjalizacji
  • złożyć wniosek wypełniany elektronicznie za pomocą systemu monitorowania kształcenia (SMK) o rozpoczęcie specjalizacji do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierzają odbywać szkolenie specjalizacyjne w dniach od 15 listopada do 15 grudnia 2017r.
  • posiadać prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
  • zostać zakwalifikowani do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez wojewodę w dniach 16 grudnia 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r.
  Instrukcja ułatwiająca założenie konta w systemie SMK na stronie naszego Ośrodka (www.ospwf.gumed.edu.pl) w zakładce specjalizacje farmaceutów oraz na stronie:
   
  https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/instrukcja_obslugi_funkcjonalnosci_systemu_monitorowania_ksztalcenia_pracownikow_medycznych_572c6f840d99d.pdf
   
  Spis wymaganej dokumentacji oraz informacje o rozpoczęciu specjalizacji dla farmaceutów zajdziecie Państwo na stronie Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) : http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/42-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/farmaceuci/106-rozpoczecie-specjalizacji

  Szczegółowe uregulowania dotyczące przeprowadzenia naboru, procedury kwalifikacyjnej na szkolenie specjalizacyjne, przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) określa Ustawa z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 20 marca 207 r. poz. 599)
   
  Przy okazji składam podziękowania dla wszystkich farmaceutów posiadających specjalizację, którzy założyli już konto w SMK i wyrazili zgodę na podjęcie się funkcji kierownika specjalizacji, zaznaczając w systemie „złóż wniosek papierowy”.
   
  Dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw.
  Kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego GUMed
  1. www.zoia.szczecin.pl/dat/attach/83_informator-specjalizacje.pdf
  opracowane przez mgr farm. Gniewko Kawka, dr Alicję Ciechanowicz Zachodniopomorska OIA
   

  Nowe władze po XXIX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie - 21.11.2015 r.

  Prezes mgr farm. Justyna Anna Korzelska

  Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Koszalinie:

  • mgr farm. Wojciech Domino
  • mgr farm. Marcin Jakub Fenert
  • mgr farm. Piotr Arkadiusz Kajtowski
  • mgr farm. Agnieszka Katarzyna Łomża
  • mgr farm. Katarzyna Anna Puna-Brundo
  • mgr farm. Małgorzata Telega
  • mgr farm. Maria Katarzyna Terlecka
  • mgr farm. Anna Tuszyńska
  • mgr farm. Magdalena Bronisława Zarzycka
  • dr hab. n. farm. Paweł Konrad Zarzycki

  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIA w Koszalinie:

  • mgr farm. Maria Walkowiak-Falender

  Zastępcy ORZOZ ŚOIA w Koszalinie:

  • mgr farm. Bożena Fenert
  • mgr farmBogumiła Dzięgielewska-Ściepko

  Okręgowy Sąd Aptekarski ŚOIA w Koszalinie:

  • mgr farm. Irena Borys
  • mgr farm. Anna Chałupnik
  • mgr farm. Krzysztof Jan Stanisław Chałupnik
  • mgr farm. Wiktorija Owczarska
  • mgr farm. Regina Radkowska
  • mgr farm. Ewa Jadwiga Stankowska
  • mgr farm. Weronika Zarzycka

  Komisja Rewizyjna:

  • mgr farm. Jolanta Maria Dahlke-Miś
  • mgr farm. Eugenia Łotysz

  Delegaci na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy:

  • mgr farm. Justyna Anna Korzelska
  • mgr farm. Wojciech Domino
  • mgr farm. Maria Ewa Mach
  • mgr farm. Jolanta Maria Dahlke-Miś
  • mgr farm. Dorota Krystyna Pastok-Chomicka
  • dr hab.n. farm. Paweł Konrad Zarzycki

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Jedności 5 swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 ). Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

  Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem http://www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne". Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stroniehttp://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny". Teksty rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem http://www.mz.gov.pl

  Zadania i zasady działania samorządu aptkarskiego

  Samorząd aptekarski - zadania i zasady działania.
  1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:
   • reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;
   • troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
   • kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
   • integracja środowiska zawodowego;
   • sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
   • współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
   • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
   • prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
   • zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
   • wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
  2. Zadania określone w pkt. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:
   • stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza ;
   • prowadzenie rejestru farmaceutów;
   • współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
   • udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
   • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
   • wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
   • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
   • prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza;
   • występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
   • sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;
   • prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.
  _____________________________
  Podstawa prawna:
  Art. 7 Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.


   

  Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie prowadzi rejestr farmaceutów.

  Art. 8 1. Osoba, która uzyska prawo wykonywania zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez właściwą okręgową radę aptekarską.

  1. Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:
   1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania;
   2. dane dotyczące wykształcenia, w tym:
    1. numer dyplomu szkoły wyższej,
    2. nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział,
    3. rok ukończenia studiów,
    4. datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece,
    5. rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej,
    6. rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł;
   3. dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:
    1. numer prawa wykonywania zawodu,
    2. numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu,
    3. informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
    4. informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu.
  2. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.
  3. Okręgowa izba aptekarska, za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej, jest zobowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia przekazywać informacje objęte rejestrem farmaceutów.
  4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru farmaceutów, uwzględniając w szczególności tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru.
  oraz

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów (Dz.U. z 2002r Nr 219 poz.1845).

  Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

  § 1.
  1. Do rejestru farmaceutów, zwanego dalej „rejestrem”, okręgowa rada aptekarska wpisuje dane określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, po sprawdzeniu dokumentów, oświadczeń i informacji będących podstawą wpisu.
  2. Wpisu do rejestru osoby, która uzyskała prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada aptekarska dokonuje po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
  3. Zmian i wykreśleń w rejestrze okręgowa rada aptekarska dokonuje:
   1. po przekazaniu przez farmaceutę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu;
   2. po przekazaniu przez farmaceutę informacji o zmianie danych objętych rejestrem;
   3. po podjęciu przez okręgową radę aptekarską uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu;
   4. na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu aptekarskiego w sprawie upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 4. Jeżeli dokumenty, oświadczenia lub informacje będące podstawą wpisu do rejestru zawierają dane budzące wątpliwości okręgowej rady aptekarskiej, okręgowa rada aptekarska może zobowiązać farmaceutę do złożenia stosownych wyjaśnień.
  § 2.
  1. Rejestr prowadzony jest w formie księgi ewidencyjnej oraz w formie systemu informatycznego.
  2. Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonuje się pod kolejnym numerem.
  3. Treść wpisu, zmiany wpisu lub jego skreślenie muszą być zgodne z dokumentami, o których mowa w § 1, stanowiącymi akta ewidencyjne.
  4. Jeżeli obszar działania okręgowej izby aptekarskiej obejmuje dwa lub więcej województw, rejestr prowadzi się oddzielnie dla każdego województwa.
  § 3.
  1. Poprawek w księdze ewidencyjnej dokonuje się w taki sposób, aby wyrazy poprawione były czytelne.
  2. Osoba dokonująca poprawek w księdze ewidencyjnej jest obowiązana opatrzyć poprawkę własnoręcznym podpisem oraz dokonać stosownej zmiany w rejestrze prowadzonym w formie systemu informatycznego.
  3. Zmian i uzupełnień w rejestrze dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od przedstawienia przez farmaceutę danych.
  § 4.
  1. Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem wpisu do księgi ewidencyjnej i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wyodrębnionym.
  2. Księgę ewidencyjną i akta ewidencyjne prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji dokumentów do celów archiwalnych.
  § 5.

  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  _____________________________
  Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108).

   

 • styczeń/luty/marzec 2013

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 14 marca 2012r

w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

  PDF do pobrania

 

Rola farmaceuty szpitalnego w badaniach klinicznych

Praca specjalizacyjna autor - Karolina Komorowska
Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji szpitalnej


  pobierz dokument 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Data ogłoszenia: 2017-05-31
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1061
Pobierz plik: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/D2017000106101.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Data ogłoszenia: 2017-05-31
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1058
Pobierz plik: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1058/D2017000105801.pdf

 bezpieczeństwo stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (Tetraspan)


Informacja z EMA:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Position_provided_by_CMDh/WC500242407.pdf

skrót do krótkiej informacji w języku polskim z serwisu aptekaszpitalna.pl:

https://aptekaszpitalna.pl/aktualnosci/roztwory-do-infuzji-hes-uznane-jako-niebezpieczne/2018-02-12/


Do tej pory EMA zalecała, aby produkty z HES były tylko dodatkowo monitorowane pod kątem działań niepożądanych, obecnie rekomendują ich wstrzymanie w obrocie.

Obecnie HES jest w składzie "zestawów przeciwwstrząsowych" (na podstawie Rozporządzenie -  Dz.U. 2011 nr 18 poz. 94).

Przygotowany jest projekt zmian w powyższym rozporządzeniu - m.in. wykreślenie HES -link do projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12307061/12484491/12484492/dokument325431.pdf


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie, 75-401 Koszalin ul. Jedności 5, NIP: 6691086130, REGON: 330033202.
- Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zm.).
- Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 8 ust. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zm.).
- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wymagany przepisami prawa.
- Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Izbę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji obowiązków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, wynikających z ustawy o izbach aptekarskich, w tym: brakiem możliwości wpisania Państwa do rejestru farmaceutów.