Drodzy Aptekarze i Farmaceuci
Z okazji Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w imieniu swoim i Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Koszalinie
pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Każdego dnia troszczycie się o pacjentów otaczając ich profesjonalną opieką niezbędną dla zachowania bezpieczeństwa zdrowia i życia.
W tym szczególnym dniu dziękując Państwu za codzienną, trudną pracę, wymagającą empatii, cierpliwości i zaangażowania
życzę Wam wielu sukcesów w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu służącego dobru pacjenta,
aby Wasze umiejętności i profesjonalizm były doceniane każdego dnia.
 
                                                                                                                                           Prezes ORA ŚOIA w Koszalinie
                                                                                                                                              mgr farm. Justyna Kor
zelska

OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA APTEKARZA 2021 – PRZED NAMI DEBATA EKSPERCKA!

https://www.nia.org.pl/2021/09/23/obchody-ogolnopolskiego-dnia-aptekarza-2021-przed-nami-debata-ekspercka/

XXXVI Zjazd sprawozdawczy aptekarzy ŚoIA w Koszalinie

odbędzie sie w dniu 02.10.2021 r. w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie przy Placu Polonii 1.
I termin Zjazdu godz. 9.30
II termin Zjazdu godz. 10.00
Obecność Delegatów obowiązkowa.

spotkanie absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) roczników 1994, 1995, 1996 i 1997.

Szczegóły spotkania patrz aktualności - informacje z izby.

Informacja dotycząca naborów na szkolenia z wykonywania szczepień

Rozp.MZ w sprawie recept z 23.12.2020 roku tekst jednolity na 1 lipca 2021 z komentarzem mgr farm. Marian Witkowski

https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2021/07/Rozp.MZ-w-sprawie-recept-z-23.12.2020-roku-tekst-jednolity-na-1-lipca-2021-z-komentarzem-mgr-farm.-Marian-Witkowski.pdf

Dzięki uprzejmości Śląskiej Okręgowej izby Aptekarskiej w Katowicach udostępniamy link do obliczania stażu na kierownika według Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

https://kalkulator.katowice.oia.pl/

POLISA OC CZŁONKÓW ŚOIA w Koszalinie -Ustawa o zawodzie farmaceuty

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA,
przypomina, że od wielu lat kontynuowana jest polisa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.
Przedmiotem ubezpieczenia, jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem lub  zaniechaniem,  podczas wykonywania zawodu farmaceuty, jak również podczas praktyk studenckich i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności.
Mając na uwadze powyższy zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty, informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o zawodzie farmaceuty od 16/04/2021r, polisa obejmuje również szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej  wynikającej ze sprawowania opieki farmaceutycznej i udzielaniem usług farmaceutycznych.                  
Ponadto, działalność lecznicza farmaceuty, zgodnie z Rozporządzeniem MZ , to również, wykonywanie szczepień przeciwko covid-19, po odpowiednim przeszkoleniu.
Dodatkowo, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o Ochronę Prawną wszystkich członków ŚOIA w Koszalinie, na sumę ubezpieczenia 50.000 PLN z następującym zakresem: 
- ochrona prawna przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w życiu zawodowym,    
- ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ,  
- ochrona prawna w zakresie sporów z ZUS,        
- ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym;        
- Telefoniczna Asysta Prawna obejmuje świadczenia określone w § 5 ust. 1.
 
                                                                                   Teresa Stanisławska
                                                                              Dyrektor Oddziału w Koszalinie
                                                                     Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
                                                                         75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7  
                                                                                      Tel. 94 343 53 40                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                                                          
 

Farmaceuci, którzy ukończyli kurs do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid- 19, chcący szczepić i kwalifikować do szczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów   w masowym punkcie szczepeń w Koszalinie proszeni są  o przesłanie niżej wymienionych dokumentów  na adres: kadry@poliklinika.koszalin.pl

  1. Prawo wykonywania zawodu
  2. Badanie sanitarno-epidemiologiczne
  3. Badanie profilaktyczne
  4. Polisa OC
  5. CV i podanie
Każdy członek naszej izby w ramach opłacanej składki posiada ubezpieczenie od OC ( polisa znajduje sie w biurze izby). Prosimy o kontakt e-mailowy (biuro@oia.koszalin.pl), lub telefoniczny (tel. 94 34 25 026) w sprawie uzyskania ksero polisy.

 


Farmaceuci, którzy ukończyli kurs do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid- 19, zaproszeni są do podjęcia pracy w Masowym Punkcie Szczepień w Słupsku tworzonym przez Miasto Słupsk i Labortorium Diagnostyka. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt: 

Koordynaror Punktów Pobrań: anna.ernestowicz@diag.pl  tel.: 661 911 858

Kierownik Laboratorium:   iwona.nierzwicka@diag.pl  tel.: 501 547 733

Przypominamy, że w dniu 16.04.2021 r. wchodzi w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi regulacjami.
Informacje są zamieszczane na stronie izby w zakładce przepisy prawne.


https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/97

SZkolenia na szczepienia covid -19

W dalszym ciągu trwają zapisy na szkolenia dotyczące uzyskania uprawnień do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid -19
Od dnia 16.04.2021 r. zapisy na kursy odbywają się wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej NIA w Warszawie.

https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/

ŚOIA w Koszalinie przypomina

ŚOIA w Koszalinie przypomina, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.04.2020 r. farmaceuci jako grupa zawodowa zostali ujęci w wykazie osób istotnych dla funkcjonowania państwa w celu skrócenia kwarantanny przez osoby ją odbywające - tzw. szybsza ścieżka diagnostyczna w związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-Cov-2.

https://www.nia.org.pl/2020/04/21/farmaceuci-objeci-krotszym-okresem-kwarantanny-pismo-gis/

W przypadku problemu lub trudności z dostępem do testów diagnostycznych SARS-CoV-2
przez członków naszej Izby prosimy o kontakt z biurem izby na adres biuro@oia.koszalinie.pl lub pod numer tel. 94 34 25 026.

Komunikat ŚOIA w Koszalinie - zmiana trybu pracy izby

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa oraz zagrożeniem zakażenia się wirusem  biuro izby pracuje codziennie przy drzwiach zamkniętych.  Sprawy mogą Państwo realizować mailowo na adres: biuro@oia.koszalin.pl, telefonicznie 94 34 25 026  lub za pośrednictwem poczty (75-401 Koszalin, ul. Jedności 5), a  w ważnych sprawach w biurze izby po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura izby. 

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie zachęca do umieszczania reklamy Państwa firmy na stronie internetowej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem izby e-mail: biuro@oia.koszalin.pl tel. 94 34 25 026.

XXXIV Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Naszej Izby - zdjęcia w dziale GALERIA

E-recepta. Pytania i odpowiedzi - poradnik dla pracowników medycznych uprawnionych do wystawiania e-recept i aptekarzy (portal ezdrowie.gov.pl. CSIOZ)

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta