Główny Inspektor Farmaceutyczny zaprezentował odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów, jakie wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty.