ODPOWIEDŹ GIF DOT. OZNACZEŃ, KTÓRYMI POWINNY POSŁUGIWAĆ SIĘ APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE PRZEPROWADZAJĄCE SZCZEPIENIA