Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ordynowania i wydawania produktu leczniczego Viregyt K