OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 20 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYKAZU REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH NA 1 STYCZNIA 2022 R.