Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

W Dzienniku Ustaw w dniu 24.01.2022 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153

udostępnij artykuł