TESTOWANIE W KIERUNKU COVID-19 W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH – INFORMACJA DLA PACJENTÓW