Komunikat MZ z 31.01.2022 r. w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196), wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. w odniesieniu do niektórych pozycji wykazu refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, załączona tabela przedstawia skutki ww. zmian ustawowych dla tych produktów.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zmiany-wysokosci-podatku-vat-dla-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego

udostępnij artykuł