ZMIANA STAWKI PODATKU VAT: PREZES NRA INTERWENIUJE W SPRAWIE WYDANIA NOWEGO OBWIESZCZENIA REFUNDACYJNEGO