ZMIANA WYSOKOŚCI PODATKU VAT DLA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO – PISMO PREZES NRA DO DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI LEKAMI NFZ