ODPOWIEDŹ MINISTRA ZDROWIA NA PISMO PREZES NRA W SPRAWIE WYDANIA NOWEGO OBWIESZCZENIA REFUNDACYJNEGO