KOMUNIKAT NIA W SPRAWIE REALIZACJI RECEPT SPOZA UE, W TYM Z UKRAINY