POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY – ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ