KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ NA SZCZEPIENIE OCHRONNE PRZECIWKO COVID-19 DLA OBYWATELI UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYCH DOKUMENTÓW IDENTYFIKACYJNYCH