INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE WYWOZU LEKÓW DO UKRAINY