Informacja Prezesa Urzędu z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie obowiązującego nazewnictwa dla substancji do celów farmaceutycznych, postaci leku, dróg podania i opakowań.