Dzięki uprzejmości Pani lekarz medycyny  specjalista epidemiolog Oli Ivanickey- Migolinec absolwentki Uniwersytetu Lwowskiego  udostępniamy Państwu podstawowe zwroty medyczne w języku ukraińskim przydatne w obsłudze pacjenta. Ze strony Izby Aptekarskiej koordynatorem była mgr farm. Aneta Kopydłowska-Kozłowska.