ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO KONIECZNEJ DO WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szanowni Państwo,