INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – NOWA ZAKŁADKA NA STRONIE NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ