SPRAWOWANIE OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ POZA APTEKĄ – STANOWISKO NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ