MIJA ROK OD WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY