ZMIANA KATEGORII DOSTĘPNOŚCI Z RP NA OTC DLA PRODUKTU LECZNICZEGO BILAXTEN