PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE (W KWIETNIU 2022 R.) DECYZJE PREZESA URZĘDU W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU