NABYWANIE REFUNDOWANYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE – OPINIA PRAWNA