STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEJ NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO ORAZ NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ