INFORMACJA DLA FARMACEUTÓW PROWADZĄCYCH APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE NA TEMAT SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW