INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NA TEMAT OŚWIADCZENIA EMA I HMA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYMIENNEGO STOSOWANIA LEKÓW BIOPODOBNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ