Dzień dobry
Aptekarska Szkoła Zarządzania pod patronatem Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie zaprasza na warsztaty szkoleniowe  w dniu 18.05.2023 r.
Warsztaty  odbędą się w siedzibie Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie przy ul. Jedności 5.
Czas trwania warsztatów – 5 godzin zegarowych od 9.00 do 14.00.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników pierwszego stołu i obejmuje następujące zagadnienia:
1. Pierwsze wrażenie  w budowaniu relacji z pacjentem.
2. Badanie potrzeb rola pytań  podczas wywiadu farmaceutycznego.
3. Rekomendacja rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby pacjenta.
4. Terapia komplementarna  jako  element opieki nad pacjentem.
Liczba punktów edukacyjnych : 6
Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy
biuro ŚOIA w Koszalinie

udostępnij artykuł