Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący interpretacji przepisów ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z opublikowaniem w dniu 20 września 2023 r. ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 1938,) Minister Zdrowia w dniu 23 września 2023 r. wydał komunikat dotyczący realizacji recept.
Treść komunikatu dostępna od linkiem:

udostępnij artykuł