Inicjatywa dotycząca uzupełnienia ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Prośba o podpisanie załączonego apelu do Prezydenta RP.

W dniu 17.12.2020 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Ustawę o zawodzie farmaceuty.

Dzięki niej nasz zawód zdefiniowano w prawie jako niezależny i wolny.

Jednak tak jak niepodległość, tak i niezależność nie jest na zawsze i wymaga pracy.

Dziś zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy o przesłanie prośby na ręce Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Apelujemy o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Autorem tego prawa jest Pan Prezydent, a ustawa odpowiada na potrzeby starzejącego się społeczeństwa.

W czasie prac pominięto jednak farmaceutów jako niezbędnych członków zespołów Centrów Geriatrycznych, które będą powstawać w Polsce już od stycznia 2024 roku.

Pamiętajmy, że koncyliacje lekowe, jakie będą oferować Centra leżą w kompetencjach farmacji klinicznej. Wskazuje na to zarówno definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak i rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy dotycząca implementacji opieki farmaceutycznej.

Sama Ustawa o zawodzie farmaceuty definiuje natomiast zadania farmacji klinicznej jako usługi farmaceutyczne.

Wszystko to razem wskazuje, że koncyliacje lekowe należą do profesjonalnych aktywności farmaceutów. Dlatego tak ważne jest, by farmaceuci znaleźli się w kręgu pracowników medycznych tworzących zespoły Centrów Geriatrycznych.

 

Pomóżcie nam wspierać nasz zawód i kompetencje, prześlijcie prośbę o poniższej treści:

„Szanowny Panie Prezydencie! Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu, który pozwoli na uzupełnienie zespołów Centrów Geriatrycznych o farmaceutów. Ustawa, która jest Pana Prezydenta dziełem, doskonale odpowiada na potrzeby systemowe polskiej opieki zdrowotnej. Jednak przewidziane w niej koncyliacje lekowe, zgodnie z podpisaną przez Pana Prezydenta 17.12.2020 r. Ustawą o zawodzie farmaceuty, leżą w zakresie kompetencyjnym farmaceutów klinicznych. Kieruję więc ręce Pana Prezydenta prośbę o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej w tym zakresie. 31.10.2023 r. interpelację w tej sprawie Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko przesłała do Ministerstwa Zdrowia. Jako farmaceuta proszę Pana Prezydenta o wsparcie naszych działań zmierzających do uzupełnienia załóg Centrów Geriatrycznych.”

 

Poniżej znajduje się link z formularzem kontaktowym na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Andrzeja Dudy.

https://www.prezydent.pl/

Każde przesłanie z podaniem danych kontaktowych będzie uwzględnione.

To jest prośba, a więc nie żądanie, którym jest petycja. Co więcej, podane dane osobowe będą administrowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Pokażmy, że dbamy o nasz zawód!

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie,

Marta Trafidło,
Karolina Wotlińska-Pełka,
Igor Baran.

 

– – –

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej – podpisana 4 września 2023 r.

Pobierz informację ⇐więcej

Źródło informacjihttps://www.prezydent.pl/

– – –

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej ⇐więcej

 

udostępnij artykuł