Przepisy Prawne

Przepisy Prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. 2736).

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000273601.pdf Na mocy ww. rozporządzenia dotychczasowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, w tym obowiązek noszenia maseczek w aptekach i

Czytaj więcej »

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE DOPUSZCZENIA PROWADZENIA PRZEZ APTEKI DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, STANOWIĄCYCH ASORTYMENT REZERW STRATEGICZNYCH LUB UDOSTĘPNIONYCH Z TYCH REZERW

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych

Czytaj więcej »

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r?fbclid=IwAR0tjfzgmM0dG0druR0uYNWXGxkPnscpTk0dHCiZxBdMBPnBg1AYuELMYo0

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-grudnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2021-r dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/116/akt.pdf  

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r. (Dz.Urz. MZ z 21.10.2020 r. poz. 88

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2020-r

Czytaj więcej »

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1905).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1905/1 Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i

Czytaj więcej »

Recepta transgraniczna

Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji. Lekarz

Czytaj więcej »

Podstawa Prawna

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Jedności 5 swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19

Czytaj więcej »