Rejestr Farmaceutów

Rejestr Farmaceutów

Rejestr Farmaceutów

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie prowadzi rejestr farmaceutów. Art. 8 1. Osoba, która uzyska prawo wykonywania zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego

Czytaj więcej »