Prace specjalizacyjne
Aktualności


Aktualna sytuacja na rynku farmaceutycznym w Polsce - praca przeglądowa

mgr farm. Paweł Kurmin

Apteki - garść statystyk
Jak podaje GUS w swoim najnowszym raporcie - pod koniec 2018 r. działalność prowadziło 12,9 tys. aptek ogólnodostępnych (o 439 mniej niż rok wcześniej) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych (o 41 mniej niż 2017r.).

W końcu 2018 r. liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny wyniosła ogółem 2 716 osób (o 88 więcej niż przed rokiem). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie pomorskim (3 034 ), a najniższą - w wielkopolskim (2 425).

  cały dokument do pobrania
 

Nowe technologie i produkty lecznicze w terapii cukrzycy typu 1 i 2

Praca poglądowa w ramach specjalizacji z farmacji aptecznej - autor mgr farm. Magdalena Roszkiewicz,  Kierownik specjalizacji: dr Dorota Wątróbska Świetlikowska
Gdańsk 2019

  pobierz dokument pdf
 

Rola farmaceuty szpitalnego w badaniach klinicznych

Praca specjalizacyjna autor - Karolina Komorowska
Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji szpitalnej


  pobierz dokument