Projekty aktów prawnych
Przepisy Prawne


Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2021-r

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347100/katalog/12789808#12789808

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346350/katalog/12785058#12785058

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-maja-2021-r

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344602/katalog/12772344#12772344

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2021-r

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2021-r

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. recept z dnia 16.11.2020 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340452/katalog/12738888#12738888

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-listopada-2020-r

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325750/katalog/12632389#12632389

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty opublikowany 17.10.2019 r. w Rządowym Centrum Legislacji - po konsultacjach publicznych.

link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852/katalog/12611753#12611753

Projekt ustawy o wyrobach medycznych

link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326000/katalog/12633758#12633758

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325750/katalog/12632358#12632358

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324200/katalog/12624564#12624564

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323606/katalog/12622266#12622266

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy z dnia 16 lipca 2019 roku o zawodzie farmaceuty.

poniżej link do projektu:

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
 
link do projektu:

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Poniżej link do projektu: