Sprawy Bieżące
Apteki Szpitalne


Informacja dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów prawnych

2020-10-01

Informacja dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów prawnych
Informacja dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów prawnych obowiązujących osoby pracujące w szpitalach opracowana przez Krystiana Szulca - radcę prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
***

czytaj więcej

PROTOKÓŁ

z zebrania Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA, które odbyło się w dniu 17-03-2018r.

W dniu 17 marca br. w sali 04 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA w Koszalinie.

Obecni na zebraniu:

  1. Włach- Ewelina Jąder
  2. Monika Chałat
  3. Jolanta Kosakowska
  4. Dorota Pastok-Chomicka

Na zebraniu miały miejsce dwa wykłady:

  1. Zasady bezpieczeństwa podaży żywienia dojelitowego - Ewa Cincio-Nutricia
  2. Lubrykanty poślizgowe - Wojciech Jadacki - Blmedica

Kierownicy aptek otrzymali materiały z ŚOIA dotyczące:

  1. Propozycji systemowych zmian w ochronie zdrowia
  2. W ramach prac zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania
  3. Koncepcja wdrożeń pilotażu usług opieki farmaceutycznej w polskich szpitalach - propozycje rozwiązań dla zespołu do spraw opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia­ Warszawa, grudzień 2017.

Dyskutowano na temat wprowadzenia opieki farmaceutycznej do szpitali oraz zatrudnieniu farmaceuty mającego nadzór nad farmakoterapią w szpitalu. Podsumowaniem tego tematu był brak właściwej kadry, która miałaby za powyższe zadania odpowiadać. Propozycja: 1 farmaceuta na 100 łóżek szpitalnych brzmi bardzo optymistycznie.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące akredytacji i roli apteki szpitalnej. Ustalono termin kolejnego spotkania na :

19 maja 2018r., godzina 10, miejscem spotkania jest sala 04 Regionalnego Szpitala .

 bezpieczeństwo stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (Tetraspan)


Informacja z EMA:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Position_provided_by_CMDh/WC500242407.pdf

skrót do krótkiej informacji w języku polskim z serwisu aptekaszpitalna.pl:

https://aptekaszpitalna.pl/aktualnosci/roztwory-do-infuzji-hes-uznane-jako-niebezpieczne/2018-02-12/


Do tej pory EMA zalecała, aby produkty z HES były tylko dodatkowo monitorowane pod kątem działań niepożądanych, obecnie rekomendują ich wstrzymanie w obrocie.

Obecnie HES jest w składzie "zestawów przeciwwstrząsowych" (na podstawie Rozporządzenie -  Dz.U. 2011 nr 18 poz. 94).

Przygotowany jest projekt zmian w powyższym rozporządzeniu - m.in. wykreślenie HES -link do projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12307061/12484491/12484492/dokument325431.pdf