Szkolenia specjalizacyjne

 
  1. Informacje z Gdańskiej OIA opracowane przez Aleksandra Głowacka (data utworzenia 16.11.2017 r. )
Ośrodek Szkolenia Podyplomowego (OSzP) Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) pragnie poinformować, że farmaceuci zamierzający rozpocząć szkolenie specjalizacyjne z farmacji aptecznej lub farmacji szpitalnej powinni:
  • skompletować dokumentację wymaganą do rozpoczęcia specjalizacji
  • złożyć wniosek wypełniany elektronicznie za pomocą systemu monitorowania kształcenia (SMK) o rozpoczęcie specjalizacji do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierzają odbywać szkolenie specjalizacyjne w dniach od 15 listopada do 15 grudnia 2017r.
  • posiadać prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
  • zostać zakwalifikowani do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez wojewodę w dniach 16 grudnia 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r.
Instrukcja ułatwiająca założenie konta w systemie SMK na stronie naszego Ośrodka (www.ospwf.gumed.edu.pl) w zakładce specjalizacje farmaceutów oraz na stronie:
 
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/instrukcja_obslugi_funkcjonalnosci_systemu_monitorowania_ksztalcenia_pracownikow_medycznych_572c6f840d99d.pdf
 
Spis wymaganej dokumentacji oraz informacje o rozpoczęciu specjalizacji dla farmaceutów zajdziecie Państwo na stronie Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) : http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/42-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/farmaceuci/106-rozpoczecie-specjalizacji

Szczegółowe uregulowania dotyczące przeprowadzenia naboru, procedury kwalifikacyjnej na szkolenie specjalizacyjne, przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) określa Ustawa z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 20 marca 207 r. poz. 599)
 
Przy okazji składam podziękowania dla wszystkich farmaceutów posiadających specjalizację, którzy założyli już konto w SMK i wyrazili zgodę na podjęcie się funkcji kierownika specjalizacji, zaznaczając w systemie „złóż wniosek papierowy”.
 
Dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw.
Kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego GUMed

  1. www.zoia.szczecin.pl/dat/attach/83_informator-specjalizacje.pdf
opracowane przez mgr farm. Gniewko Kawka, dr Alicję Ciechanowicz Zachodniopomorska OIA
 

udostępnij artykuł