Informacje z Izby

Informacje z Izby

WEBINAR NIA – 13.06.2024 r. GODZ. 19.00

TEMAT: SZCZEPIENIA PRZEŁOMEM W PROFILAKTYCE PÓŁPAŚCA ORAZ APTECZNE PUNKTY SZCZEPIEŃ – SYTUACJA BIEŻĄCA. Prelegent: lek. Łukasz Durajski, dr n. farm. Mikołaj Konstanty Punktacja: 2 punkty edukacyjne tzw.

Czytaj więcej »

WEBINAR – 3 CZERWCA GODZ. 19.00

Temat : Trwałość leków recepturowych. Zarządzanie odchyleniami i CAPA w hutrowni farmaceutycznej. Jest prezentowany przez Farmaceutę z Warszawskiej Izby Aptekarskiej. Za udział w webinarze przysługują

Czytaj więcej »

Webinar 9 maja (czwartek), godz. 20:00 – Antykoncepcja awaryjna w ramach usługi farmaceutycznej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjkxOTY0OTItNTJlMC00ODk0LTk5NTQtMzE1MzkzY2QzZWM5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220dd46864-0f18-4a08-953a-568265f67bca%22%2C%22Oid%22%3A%22332de25e-0c97-4ec0-814f-803aad7fe5b6%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a Webinar poprowadzą: Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Iwona Kasprzak, Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ  

Czytaj więcej »

NIA – stanowisko z dnia 24.04.20247r. w sprawie przepisów dotyczących prowadzenia lub kontrolowania ogólnodostępnych przez faramaceutów działających jednoosobowo lub w ramach spółek jawnych i partnerskich (tzw przepisy o aptece dla farmaceuty)

STANOWISKO NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ Z DNIA 24 KWIETNIA 2024 R. W SPRAWIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA LUB KONTROLOWANIA APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZEZ FARMACEUTÓW DZIAŁAJĄCYCH JEDNOOSOBOWO LUB W

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 KWIETNIA 2024 R. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE USŁUG FARMACEUTY DOTYCZĄCYCH ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 662)

nia.org.pl/2024/04/30/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-z-dnia-29-kwietnia-2024-r-w-sprawie-programu-pilotazowego-w-zakresie-uslug-farmaceuty-dotyczacych-zdrowia-reprodukcyjne/

Czytaj więcej »

PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE W MARCU 2024 ROKU DECYZJE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

nia.org.pl/2024/04/23/produkty-lecznicze-dla-ktorych-zostaly-wydane-w-marcu-2024-roku-decyzje-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-w-sprawie-skrocenia-terminu-waznos/

Czytaj więcej »

PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE W LUTYM 2024 ROKU DECYZJE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

nia.org.pl/2024/04/22/produkty-lecznicze-dla-ktorych-zostaly-wydane-w-lutym-2024-roku-decyzje-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-w-sprawie-skrocenia-terminu-waznos/

Czytaj więcej »

WEBINAR – 18.04.2024 r. godz. 19.00

Szanowni Farmaceuci, W związku z dynamicznym rozwojem usług i świadczeń farmaceutycznych zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące wykonywania badań diagnostycznych w aptece.   Tytuł webinaru: Wykonywanie

Czytaj więcej »

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

nia.org.pl/2024/04/09/obwieszczenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-produktow-leczniczych-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-zagrozonych-brakiem-dostepnosci-na-terytorium-4/

Czytaj więcej »

WEBIRAR – 08.04.2024 r. godz. 19.00

Temat szkolenia: KODEKS ETYKI FARMACEUTY RP. JAK ZNOWELIZOWANY KODEKS WPŁYNIE NA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ FARMACEUTÓW? TERMIN: 08.04.2024 r.  (poniedziałek), godz. 19.00 Prowadzący mgr farm. Dominik Lakota

Czytaj więcej »

WAŻNE – sfałszowane recepty

Przekazujemy informację nadesłaną przez jedną z aptek na terenie województwa zachodniopomorskiego: „Informuję o próbie realizacji sfałszowanych recept  na fentanyl Actavis 0,1mg. Obie recepty wypisane są

Czytaj więcej »

   Z okazji Świąt Wielkanocnych zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w  życiu prywatnym i zawodowym                    

Czytaj więcej »

WEBINAR – 21.03.2024 r.

Naczelna Izba Aptekarska zapraszana na certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską.  Partnerem wydarzenia jest firma Novamed. Temat szkolenia: „Wytyczne dla farmaceutów dotyczące postępowania podczas

Czytaj więcej »

WEBINAR – 22.03.2024 r.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w webinarze zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Opole oraz Opolską Izbę Aptekarską. Temat:” Produkty pszczele w profilaktyce i terapii – okiem

Czytaj więcej »

WEBINAR -19.03.2024 r.

  Naczelna Izba Aptekarska zapraszana certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy  z firmą Servier Tematy szkolenia: „Nadciśnienie tętnicze – złożony problem, a

Czytaj więcej »

WEBINAR – 13.03.2024 r

Naczelna Izba Aptekarska zapraszana certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy  z firmą Verco. Temat szkolenia: Do rany przyłóż, czyli jaką maść wybrać w

Czytaj więcej »

WEBINAR 07.03.2024 r.

Naczelna Izba Aptekarska zapraszana certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z firmą Nutricia.   Temat szkolenia: Syndrom poszpitalny. Szczególne potrzeby pacjenta onkologicznego.  

Czytaj więcej »

Zmiana taxy laborum od 2 marca 2024

Szanowni Państwo Informujemy, iż 16.02.2024 opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 14 LUTEGO 2024 r. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE

Czytaj więcej »

WEBINAR 04.03.2024 r.

Naczelna Izba Aptekarska zaprasza na internetowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Partnerem webinaru jest firma Pfizer.   Temat kursu: Szczepienia przeciw pneumokokom w aptekach – korzyści dla pacjentów, farmaceutów

Czytaj więcej »

WEBINAR NIA – 27.02.2024 (wtorek)

Naczelna Izba Aptekarska zaprasza na kurs zakończony testem weryfikującym wiedzę   Temat kursu: Holistyczne podejście do pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 i Komunikacja

Czytaj więcej »

PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE )W STYCZNIU 2024 ROKU) DECYZJE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

nia.org.pl/2024/02/26/produkty-lecznicze-dla-ktorych-zostaly-wydane-w-styczniu-2024-roku-decyzje-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-w-sprawie-skrocenia-terminu-w/

Czytaj więcej »

PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE (W PAŹDZIERNIKU, LISTOPADZIE ORAZ GRUDNIU 2023 R.) DECYZJE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

nia.org.pl/2024/02/23/produkty-lecznicze-dla-ktorych-zostaly-wydane-w-pazdzierniku-listopadzie-oraz-grudniu-2023-r-decyzje-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-w/

Czytaj więcej »

WEBINAR – 22.02.2024 r.

Naczelna Izba Aptekarska zaprasza na kurs zakończony testem weryfikującym wiedzę, którego partnerem jest firma Servier Polska. Temat kursu: Pomiary antropometryczne. Omówienie wytycznych dla farmaceutów. TERMIN: 22.02.24

Czytaj więcej »

Niech magia świąt panująca przy Wigilijnym stole przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia napełnia wszystkie serca miłością i życzliwością,  a Nowy Rok 2024 przyniesie

Czytaj więcej »

WYMAGANIA WOBEC FARMACEUTÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH ZALECANE SZCZEPIENIA OCHRONNE ORAZ SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 ORAZ WYKONUJĄCYCH BADANIE KWALIFIKACYJNE W CELU WYKLUCZENIA PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONANIA TYCH SZCZEPIEŃ

nia.org.pl/2023/10/26/wymagania-wobec-farmaceutow-przeprowadzajacych-zalecane-szczepienia-ochronne-oraz-szczepienia-przeciw-covid-19-oraz-wykonujacych-badanie-kwalifikacyjne-w-celu-wykluczenia-przeciwwskazan-do-wykonania-t/

Czytaj więcej »

Niech magia świąt panująca przy Wigilijnym stole przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia napełnia wszystkie serca miłością i życzliwością,  a Nowy Rok 2023 przyniesie

Czytaj więcej »

III KONGRES APTEK NIEZALEŻNYCH

Dzień dobry, „Doświadczeniem warto się dzielić – efektywne i skuteczne zarządzanie apteką”- to motto i myśl przewodnia III Kongresu Aptek Niezależnych. Kongres odbędzie się 29.09.2022

Czytaj więcej »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 LIPCA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO ORAZ PUNKTACH APTECZNYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone

Czytaj więcej »

Miło jest nam poinformować, że nasza koleżanka mgr farm. Bożena Fenert  uchwałą Nr 97/2022 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. otrzymała  z

Czytaj więcej »

   Z okazji Świąt Wielkanocnych zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w  życiu prywatnym i zawodowym                    

Czytaj więcej »

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD SPRAWOZDAWANIA ORAZ WARUNKÓW ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 Szanowni Państwo,

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO ORAZ PUNKTACH APTECZNYCH, ORAZ KRYTERIÓW KLASYFIKACJI TYCH PRODUKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH WYKAZÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu

Czytaj więcej »

Komunikat NFZ w sprawie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej w aptekach ogólnodostępnych

NFZ – Szczecin https://www.nfz-szczecin.pl/sexez_news_3808_szczepienia_przeciw_grypie_ogloszenie_w_sprawie_szczepien_ochronnych_w_aptekach.htm?PHPSESSID=111e788cf65c96ff34acc098be7c4501 NFZ – Gdańsk https://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/refundacja-lekow/informacje-dla-aptek/dyrektor-pomorskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowy-fundusz-zdrowia-zaprasza-podmioty-prowadzace-apteki-ogolnodostepne-do-udzialu-w-realizacji-szczepien-ochronnych-przeciw-grypie-sezonowej-w-sezonie-20212022,8847

Czytaj więcej »

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

https://www.nia.org.pl/2021/12/29/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-29-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-produktow-leczniczych-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-zagrozonych-brakiem/

Czytaj więcej »

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJCM informuje, że uzyskano akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej. Nabór kandydatów na szkolenie prowadzi Wojewódzki Urząd Małopolski,

Czytaj więcej »

Szanowni Państwo,   Informujemy o przedłużonej rejestracji na kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 dla farmaceutów. Rejestracja możliwa będzie do piątku, 5.11.2021 r.

Czytaj więcej »

6. Utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń. Nadzór nad aparaturą pomiarową.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

1. Skuteczne wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

2. Przyjmowanie produktów.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

3. Szkolenie pracowników.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

5. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Wprowadzanie odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »