Informacje z Izby

Informacje z Izby

Niech magia świąt panująca przy Wigilijnym stole przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia napełnia wszystkie serca miłością i życzliwością,  a Nowy Rok 2023 przyniesie

Czytaj więcej »

III KONGRES APTEK NIEZALEŻNYCH

Dzień dobry, „Doświadczeniem warto się dzielić – efektywne i skuteczne zarządzanie apteką”- to motto i myśl przewodnia III Kongresu Aptek Niezależnych. Kongres odbędzie się 29.09.2022

Czytaj więcej »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 LIPCA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO ORAZ PUNKTACH APTECZNYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone

Czytaj więcej »

Miło jest nam poinformować, że nasza koleżanka mgr farm. Bożena Fenert  uchwałą Nr 97/2022 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. otrzymała  z

Czytaj więcej »

   Z okazji Świąt Wielkanocnych zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w  życiu prywatnym i zawodowym                    

Czytaj więcej »

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD SPRAWOZDAWANIA ORAZ WARUNKÓW ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 Szanowni Państwo,

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO ORAZ PUNKTACH APTECZNYCH, ORAZ KRYTERIÓW KLASYFIKACJI TYCH PRODUKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH WYKAZÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu

Czytaj więcej »

Komunikat NFZ w sprawie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej w aptekach ogólnodostępnych

NFZ – Szczecin https://www.nfz-szczecin.pl/sexez_news_3808_szczepienia_przeciw_grypie_ogloszenie_w_sprawie_szczepien_ochronnych_w_aptekach.htm?PHPSESSID=111e788cf65c96ff34acc098be7c4501 NFZ – Gdańsk https://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/refundacja-lekow/informacje-dla-aptek/dyrektor-pomorskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowy-fundusz-zdrowia-zaprasza-podmioty-prowadzace-apteki-ogolnodostepne-do-udzialu-w-realizacji-szczepien-ochronnych-przeciw-grypie-sezonowej-w-sezonie-20212022,8847

Czytaj więcej »

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

https://www.nia.org.pl/2021/12/29/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-29-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-produktow-leczniczych-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-zagrozonych-brakiem/

Czytaj więcej »

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJCM informuje, że uzyskano akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej. Nabór kandydatów na szkolenie prowadzi Wojewódzki Urząd Małopolski,

Czytaj więcej »

Szanowni Państwo,   Informujemy o przedłużonej rejestracji na kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 dla farmaceutów. Rejestracja możliwa będzie do piątku, 5.11.2021 r.

Czytaj więcej »

6. Utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń. Nadzór nad aparaturą pomiarową.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

1. Skuteczne wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

2. Przyjmowanie produktów.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

3. Szkolenie pracowników.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

5. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Wprowadzanie odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych.   dokument do pobrania  

Czytaj więcej »

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH DOTYCZĄCA WNIOSKU O WYDANIE WARUNKOWEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 FIRMY JANSSEN

https://www.nia.org.pl/2021/02/17/informacja-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-dotyczaca-wniosku-o-wydanie-warunkowego-pozwolenia-na-dopuszczenie-do-obrotu-szczepionki-przeciw/

Czytaj więcej »

INFORMACJA PREZESA URPL O PUBLIKACJI W JĘZYKACH NARODOWYCH UE DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI DOTYCZĄCEJ DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA TERYTORIUM UE SZCZEPIONKI PRZECIW COVIDー19, COMIRNATY FIRMY PFIZER/BIONTECH

https://www.nia.org.pl/2021/02/04/informacja-prezesa-urpl-o-publikacji-w-jezykach-narodowych-ue-decyzji-komisji-europejskiej-w-sprawie-zmiany-decyzji-dotyczacej-dopuszczenia-do-obrotu-na-terytorium-ue-szczepionki-przeciw-covid/

Czytaj więcej »

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE WYDANIA REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ WYDANIA PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW (EMA) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W UE DLA SZCZEPIONKI COVID-19 ASTRAZENECA

https://www.nia.org.pl/2021/02/01/informacja-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-w-sprawie-wydania-rekomendacji-dotyczacej-wydania-przez-europejska-agencje-lekow-ema-pozwoleni-2/

Czytaj więcej »

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH O PUBLIKACJI W JĘZYKACH NARODOWYCH UE DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA TERYTORIUM UE SZCZEPIONKI PRZECIW COVIDー19, COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA FIRMY ASTRA ZENECA AB

https://www.nia.org.pl/2021/02/01/informacja-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-o-publikacji-w-jezykach-narodowych-ue-decyzji-komisji-europejskiej-dotyczacej-dopuszczenia-do-ob/

Czytaj więcej »

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE WYDANIA REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ WYDANIA PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW (EMA) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W UE DLA SZCZEPIONKI COVID-19 MODERNA

https://www.nia.org.pl/2021/01/08/informacja-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-w-sprawie-wydania-rekomendacji-dotyczacej-wydania-przez-europejska-agencje-lekow-ema-pozwoleni/

Czytaj więcej »

INFORMACJA PREZESA URZĘDU Z DNIA 09.01.2021 R. O PUBLIKACJI W JĘZYKACH NARODOWYCH UE DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA TERYTORIUM UE SZCZEPIONKI COVID-19 VACCINE MODERNA FIRMY MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.

https://www.nia.org.pl/2021/01/11/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-09-01-2021-r-o-publikacji-w-jezykach-narodowych-ue-decyzji-komisji-europejskiej-dotyczacej-dopuszczenia-do-obrotu-na-terytorium-ue-szczepionki-covid-19-vaccine-modern/

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PAŃSTW REALIZACJI, KTÓRE NIE REALIZUJĄ RECEPT TRANSGRANICZNYCH WYSTAWIANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ LUB PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRONIE UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

https://www.nia.org.pl/2021/01/04/komunikat-w-sprawie-wykazu-panstw-realizacji-ktore-nie-realizuja-recept-transgranicznych-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej-lub-panstwie-czlonkowski/

Czytaj więcej »

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE UZUPEŁNIEŃ DO BAZY EDQM STANDARD TERMS, W TYM TERMIN OKREŚLAJĄCY POSTAĆ FARMACEUTYCZNĄ SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19

https://www.nia.org.pl/2020/12/22/informacja-prezesa-urzedu-rejestracji-produktow-leczniczych-wyrobow-medycznych-i-produktow-biobojczych-w-sprawie-uzupelnien-do-bazy-edqm-standard-terms-w-tym-termin-okreslajacy-postac-farmaceutyczna/

Czytaj więcej »

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 21.12.2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dot. rekomendacji wydania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Comirnaty wyprodukowanej przez firmę Pfizer BioNTech.

https://www.nia.org.pl/2020/12/22/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-21-12-2020-r-w-sprawie-komunikatu-europejskiej-agencji-lekow-dot-rekomendacji-wydania-warunkowego-pozwolenia-na-dopuszczenie-do-obrotu-dla-szczepionki-comirnaty-wypr/

Czytaj więcej »

ŚOIA w Koszalinie przypomina, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.04.2020 r. farmaceuci jako grupa zawodowa zostali ujęci w wykazie osób istotnych

Czytaj więcej »

komunikat ws. recept.

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, że na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020, poz.690) zmieniającego rozporządzenie ws. recept

Czytaj więcej »

APEL NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ DO RAD POWIATÓW I STAROSTÓW O DOSTOSOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH DO SZCZEGÓLNYCH, BEZPRECEDENSOWYCH WARUNKÓW SPOWODOWANYCH EPIDEMIĄ WIRUSA SARS–COV-2

https://www.nia.org.pl/2020/04/08/apel-naczelnej-rady-aptekarskiej-do-rad-powiatow-i-starostow-o-dostosowanie-uchwal-w-sprawie-dyzurow-aptek-ogolnodostepnych-do-szczegolnych-bezprecedensowych-warunkow-spowodowanych-epidemia-wir/

Czytaj więcej »

Instrukcja dotycząca eZestawień

Szanowni Państwo W związku ze zmianami w systemie informatycznym POW NFZ, umożliwiającymi przekazywanie zbiorczych zestawień recept w formie eZestawień przekazujemy instrukcję dotyczącą obsługi tej funkcjonalności. http://www.goia.org.pl/images/Obsługa_elektronicznego_zestawienia_zbiorczego_eZestawienia.pdf

Czytaj więcej »

UWAGA WAŻNE

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie aktualizacji certyfikatów WSS i TLS https://www.nia.org.pl/2020/02/13/komunikat-dla-aptek-i-punktow-aptecznych-w-sprawie-aktualizacji-certyfikatow-wss-i-tls/

Czytaj więcej »