bezpieczeństwo stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (Tetraspan)

Informacja z EMA:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Position_provided_by_CMDh/WC500242407.pdf

skrót do krótkiej informacji w języku polskim z serwisu aptekaszpitalna.pl:

https://aptekaszpitalna.pl/aktualnosci/roztwory-do-infuzji-hes-uznane-jako-niebezpieczne/2018-02-12/

Do tej pory EMA zalecała, aby produkty z HES były tylko dodatkowo monitorowane pod kątem działań niepożądanych, obecnie rekomendują ich wstrzymanie w obrocie.

Obecnie HES jest w składzie "zestawów przeciwwstrząsowych" (na podstawie Rozporządzenie –  Dz.U. 2011 nr 18 poz. 94).

Przygotowany jest projekt zmian w powyższym rozporządzeniu – m.in. wykreślenie HES -link do projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12307061/12484491/12484492/dokument325431.pdf

 

udostępnij artykuł