PROTOKÓŁ

z zebrania Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA, które odbyło się w dniu 17-03-2018r.

W dniu 17 marca br. w sali 04 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Sekcji Aptek Szpitalnych ŚOIA w Koszalinie.

Obecni na zebraniu:

  1. Włach Ewelina Jąder
  2. Monika Chałat
  3. Jolanta Kosakowska
  4. Dorota Pastok-Chomicka

Na zebraniu miały miejsce dwa wykłady:

  1. Zasady bezpieczeństwa podaży żywienia dojelitowego – Ewa Cincio-Nutricia
  2. Lubrykanty poślizgowe – Wojciech Jadacki – Blmedica

Kierownicy aptek otrzymali materiały z ŚOIA dotyczące:

  1. Propozycji systemowych zmian w ochronie zdrowia
  2. W ramach prac zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania
  3. Koncepcja wdrożeń pilotażu usług opieki farmaceutycznej w polskich szpitalach – propozycje rozwiązań dla zespołu do spraw opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia­ Warszawa, grudzień 2017.

Dyskutowano na temat wprowadzenia opieki farmaceutycznej do szpitali oraz zatrudnieniu farmaceuty mającego nadzór nad farmakoterapią w szpitalu. Podsumowaniem tego tematu był brak właściwej kadry, która miałaby za powyższe zadania odpowiadać. Propozycja: 1 farmaceuta na 100 łóżek szpitalnych brzmi bardzo optymistycznie.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące akredytacji i roli apteki szpitalnej. Ustalono termin kolejnego spotkania na :

19 maja 2018r., godzina 10, miejscem spotkania jest sala 04 Regionalnego Szpitala .

udostępnij artykuł