Aktualna sytuacja na rynku farmaceutycznym w Polsce – praca przeglądowa

mgr farm. Paweł Kurmin

Apteki – garść statystyk
Jak podaje GUS w swoim najnowszym raporcie – pod koniec 2018 r. działalność prowadziło 12,9 tys. aptek ogólnodostępnych (o 439 mniej niż rok wcześniej) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych (o 41 mniej niż 2017r.).

W końcu 2018 r. liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny wyniosła ogółem 2 716 osób (o 88 więcej niż przed rokiem). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie pomorskim (3 034 ), a najniższą – w wielkopolskim (2 425).

  cały dokument do pobrania
 

udostępnij artykuł