Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych.