RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie informuje, iż:

– Administratorem Państwa danych osobowych jest Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie, 75-401 Koszalin ul. Jedności 5, NIP: 6691086130, REGON: 330033202.
– Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zm.).
– Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 8 ust. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zm.).
– Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wymagany przepisami prawa.
– Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
– Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Izbę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji obowiązków Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, wynikających z ustawy o izbach aptekarskich, w tym: brakiem możliwości wpisania Państwa do rejestru farmaceutów.

udostępnij artykuł