PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ LOKAL APTEKI