PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE DOPUSZCZENIA PROWADZENIA PRZEZ APTEKI DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, STANOWIĄCYCH ASORTYMENT REZERW STRATEGICZNYCH LUB UDOSTĘPNIONYCH Z TYCH REZERW