Miło jest nam poinformować, że nasza koleżanka mgr farm. Bożena Fenert  uchwałą Nr 97/2022 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. otrzymała  z wyróżnieniem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk  inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Serdecznie Pani Doktor gratulujemy.

udostępnij artykuł