KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYSTĄPIENIE DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO FARMACEUTÓW (PESF) W SESJI JESIENNEJ 2022 R.